PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:57 | 25/09/2018 (GMT+7)
.

Hội nghị quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

23:39 | 04/11/2017
Ngày 4.11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin.

Những nội dung cơ bản, những quy định mới trong từng chương của Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin đã được giới thiệu tại hội nghị. Cụ thể, Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 có nhiều nội dung mới trên tinh thần đổi mới nhận thức thể hiện rõ tính hướng thiện, tính nhân đạo như mở rộng áp dụng các hình phạt ngoài tù, hạn chế hình phạt tử hình, tiếp tục nhân đạo hóa chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, đồng thời cũng thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm. Bộ luật có những sửa đổi cơ bản về các nhóm tội phạm cụ thể nhất là tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, tham nhũng nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn. Đối với Luật Tiếp cận thông tin được QH Khóa XIII tại Kỳ họp thứ 11 đã xác định các nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin; quy định cụ thể phạm vi các loại thông tin công dân được tiếp cận, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin cũng như vấn đề công khai thông tin. Luật cũng quy định rõ quy trình cung cấp thông tin cho công dân; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định, Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt (lần đầu tiên Bộ luật quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại).

Đối với việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, sẽ góp phần xây dựng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một Chính phủ công khai, minh bạch hơn, trách nhiệm giải trình cao hơn trong hoạt động quản lý, điều hành đất nước, góp phần đưa chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin với tư cách là quyền cơ bản của công dân có ý nghĩa làm tiền đề, điều kiện cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân mà Hiến pháp năm 2013 đã quy định, như quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, quyền khiếu nại, quyền tố cáo, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…

Tại hội nghị, cùng với việc quán triệt các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin, các đại biểu đã tập trung thảo luận kế hoạch, xác định nội dung công việc cụ thể để các quy định của Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, được bảo đảm thi hành thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả trên phạm vi cả nước. Trong đó đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với mỗi đạo luật, từ việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, tổ chức tập huấn chuyên sâu đến việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm thi hành hiệu quả 2 đạo luật này.

Tin và ảnh: Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang