PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:09 | 16/08/2018 (GMT+7)
.

Cần kết nối liên bộ chặt chẽ

08:41 | 14/09/2017
Để gói tín dụng 100.000 tỷ đồng đạt được hiệu quả, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ liên quan, nhằm sớm có hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, để làm tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng. Đồng thời, đưa ra dự báo và cảnh báo về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ… - TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ.

- Thưa bà, hiện khái niệm nông nghiệp công nghệ cao được quy định trong văn bản nào?

- Khái niệm “nông nghiệp công nghệ cao” hiện nay chưa có văn bản quy phạm nào định nghĩa, chỉ được hiểu Chính phủ đang hướng tới, xây dựng và hình thành một nền nông nghiệp công nghệ cao. Tại Luật Công nghệ cao chỉ quy định khái niệm “nông nghiệp công nghệ cao” là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có; ứng dụng các công nghệ cao từ kết quả nghiên cứu của thế giới và trong nước vào sản xuất nông nghiệp.

- Theo bà, vì sao hiện mới chỉ có 29 doanh nghiệp và 3 vùng được cấp chứng nhận nông nghiệp công nghệ cao? Khó khăn, vướng mắc do đâu?

- Việc đề nghị công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, không có quy định bắt buộc doanh nghiệp khi đạt tiêu chí quy định tại Luật Công nghệ cao và Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ phải đăng ký công nhận. Tùy theo nhu cầu và mục đích, doanh nghiệp sẽ quyết định đề nghị công nhận. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm thẩm định và công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định. UBND cấp tỉnh được Thủ tướng giao thẩm quyền quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải bảo đảm tận dụng được lợi thế vùng, miền, sản phẩm của vùng phải gắn với nhu cầu thị trường.

Khu nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tại Củ Chi Nguồn: ITN

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng phát triển nông nghiệp mới, đòi hỏi đầu tư bài bản về công nghệ và vốn lớn, vì vậy tiềm ẩn rủi ro khi triển khai dự án. Một số sản phẩm nông nghiệp được tạo ra từ việc ứng dụng công nghệ cao chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, thiếu các chế tài cần thiết để bảo vệ thương hiệu nên hiệu quả đầu tư còn hạn chế. Đặc biệt, đầu tư lĩnh vực này cần thiết phải có nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại, song, một số công trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (nhà kính, nhà lưới... ) chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp làm tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, việc phối hợp hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ giữa các tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp và nông dân còn nhiều bất cập…

- Vậy Bộ sẽ xử lý  vấn đề này như thế nào, thưa bà?

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp chung cho toàn ngành, cụ thể: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách để hỗ trợ quyết liệt công tác cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó lưu ý điều chỉnh, xây dựng các chính sách có tính đặc thù vùng, miền; đổi mới chính sách theo hướng chủ yếu là tháo gỡ các vướng mắc, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh cho nông dân và doanh nghiệp, nhất là chính sách về đất đai, tín dụng, thuế, thương mại.

Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ giải quyết các vấn đề căn cốt trong chuỗi sản xuất, nhất là công nghệ giống, quy trình và các khâu chế biến, phân phối với cả 3 nhóm sản phẩm quốc gia, cấp tỉnh, sản phẩm địa phương.

Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt. Hướng dẫn và hỗ trợ nông dân hình thành các HTX tổ hợp tác kiểu mới và thành lập các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thực thi các biện pháp quyết liệt tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia liên kết chuỗi; trước hết, tập trung ở những vùng đã phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, nhằm thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào nông nghiệp. Tổng kết tuyên truyền và nhân rộng các hình thức hợp tác, liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thu nông sản ra toàn quốc.

- Bộ có đề xuất gì nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân của gói tín dụng 100.000 nghìn tỷ đồng, thưa bà?

- Để chương trình gói tín dụng 100.000 tỷ đồng đạt được hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất cần sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng để sớm có hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, để người dân, doanh nghiệp làm tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng. Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Công thương, đánh giá, dự báo và cảnh báo về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bộ cũng sẽ cùng với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, xác định đúng các dự án ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; đồng thời, ủng hộ quan điểm của Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực triển khai cho vay theo chương trình nhưng không chạy theo phong trào, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Xin cảm ơn bà!

Bình Nhi thực hiện
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang