PHÁP LUẬT
Cập nhật 07:28 | 19/08/2018 (GMT+7)
.
Quảng Ninh

Thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo

23:05 | 12/09/2017
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh phải thực hiện để triển khai Đề án gồm: Hệ thống hóa, rà soát và đơn giản hóa chế độ báo cáo; xây dựng phân hệ phần mềm báo cáo. Cụ thể, ở giai đoạn hệ thống hóa, các cơ quan, đơn vị sẽ rà soát, thống kê các báo cáo định kỳ thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành danh mục báo cáo chung thực hiện trên địa bàn tỉnh. Sau đó, căn cứ danh mục UBND tỉnh ban hành, các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, loại bỏ các báo cáo không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu việc đơn giản hóa chế độ báo cáo phải thực hiện thống nhất, đồng bộ về chế độ báo cáo; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo theo quy định; sử dụng thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

N. Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang