PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:46 | 20/07/2018 (GMT+7)
.

Bất lợi cho doanh nghiệp

08:36 | 12/09/2017

Luật số 106/2016 QH13 ban hành ngày 6.4.2016, về sửa đổi các luật trong đó có Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Để thực hiện luật này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13); Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016. Các văn bản này đều có hiệu lực từ ngày 1.7.2016. Đến tháng 10.2016, các cơ quan thuế mới tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp và trong giai đoạn này (từ đầu năm 2016) doanh nghiệp vẫn áp dụng Luật Thuế giá trị giá tăng, Thông tư 26/2015/TT-BTC - tức là những văn bản cũ - vì các văn bản nêu trên chưa có hiệu lực. Tuy nhiên, khi làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, nhiều Cục Thuế trả lời phải thực hiện theo Thông tư 130/2016 - tức là quy định mới, mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.7.2016. Đây là sự bất hợp lý đối với doanh nghiệp, bởi các quy định về thuế theo các văn bản nêu trên đều có xu hướng tăng, nhất là đối với các sản phẩm liên quan đến tài nguyên khoáng sản.

Thực tế, việc sản xuất, kinh doanh hiện nay chủ yếu thực hiện qua hệ thống đại lý. Cụ thể, doanh nghiệp mua hàng hóa của các đại lý cấp 2, đại lý cấp 2 mua hàng hóa của đại lý cấp 1, đại lý cấp 1 mua của nhà sản xuất. Theo quy định tại điểm C, Điều 1 của Thông tư 130/2016, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định. Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành sản xuất sản phẩm căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư. Chính vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu dù đã kiểm tra hoàn thuế nhưng phải chờ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tính toán chi phí, có sự xác nhận của cơ quan thuế - tức là có quyết toán thuế - thì mới có thể thực hiện được việc hoàn thuế. Đặt trường hợp, nếu các doanh nghiệp chậm, hoặc không được hoàn thuế trong khi hàng đã bán hoặc đã xuất khẩu thì doanh nghiệp đứng trước các khoản vay ngân hàng, cũng như các khoản chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu (bốc dỡ, vận chuyển, kho bãi…). Trở lại với việc áp dụng thời hiệu của các văn bản nêu trên còn thấy sự bất lợi của doanh nghiệp lớn hơn khi việc hoàn thuế được thực hiện chậm và việc áp dụng pháp luật được tính toán theo hướng có lợi cho cơ quan thu thuế. 

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang