PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:49 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Giảm thủ tục, giảm chi phí

08:26 | 19/06/2017
Với gần 20 điều khoản được sửa đổi, bổ sung, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được đánh giá đã đồng hành với Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh. Hầu hết kiến nghị của đại diện cộng đồng doanh nghiệp (thông qua các hiệp hội, hội...) đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, sửa đổi theo hướng thuận tiện cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với sản phẩm nhập khẩu chỉ để phục vụ sản xuất, gia công hàng xuất khẩu ra nước ngoài, không bán cho các cơ sở khác và sản phẩm sau khi sản xuất không tiêu thụ tại thị trường trong nước sẽ không phải công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Trường hợp sản phẩm chỉ có sự thay đổi về quy cách bao gói mà không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và không vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp công văn đề nghị bổ sung kèm theo xác nhận về các nội dung đã thay đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước đã cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Sau 7 ngày làm việc, nếu cơ quan tiếp nhận không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức, cá nhân được phép thay đổi về quy cách bao gói. Quy định này không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp mà cho cả cơ quan quản lý. Bởi, theo hướng dẫn hiện hành, hồ sơ công bố phải tuân thủ Nghị định 38/2012/NĐ-CP về việc công bố phù hợp an toàn thực phẩm. Nếu làm theo quy định này, đây là hàng nhập để gia công, sản xuất xuất khẩu chứ không phải để tiêu thụ trong nước nên không làm hồ sơ được. Thực tế hàng nhập để sản xuất xuất khẩu và gia công chỉ làm bảng kê khai chi tiết về chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, cảm quan. Hơn nữa, đối với hàng hóa nhập khẩu thì đã có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nước sản xuất, khi cho nhập khẩu cũng có nghĩa là thừa nhận những tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, dự thảo cũng có nhiều quy định cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí sản xuất cho doanh nghiệp như bổ sung quy định các sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước không bắt buộc ghi nhãn tiếng Việt; sửa tên giấy bản sao có công chứng thành bản sao chứng thực; thêm hình thức nộp hồ sơ qua đường điện tử (dịch vụ công trực tuyến) cho phù hợp với thực tế; cơ sở sơ chế nhỏ lẻ được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (sản phẩm là quà tặng, quà biếu trong định mức miễn thuế nhập khẩu; sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu không tiêu thụ tại thị trường trong nước).

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang