PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Thiếu nhân lực hay chưa dự liệu hết?

07:19 | 03/04/2017
Sau hơn 2 năm Luật Công chứng năm 2014 đi vào cuộc sống, Bộ Tư pháp đã có đề xuất kéo dài thời hạn chuyển đổi Văn phòng Công chứng (VPCC) theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật. Đây được xem là giải pháp tình thế cho các địa phương, tuy nhiên một lần nữa chất lượng xây dựng luật cần phải được xem xét lại.

Khoản 1 Điều 79 của Luật Công chứng năm 2014 quy định trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (ngày 1.1.2015), VPCC do một công chứng viên (CCV) thành lập theo quy định của Luật Công chứng năm 2006 phải chuyển đổi thành Văn phòng Công chứng được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh (VPCC hợp danh). Tuy nhiên, tính đến hết ngày 31.12.2016, thời hạn phải hoàn thành chuyển đổi VPCC, thì chỉ có 2 tỉnh, thành phố đã thực hiện chuyển đổi Phòng Công chứng (PCC) thành VPCC (Lâm Đồng, Cần Thơ) và 3 địa phương khác đang triển khai Kế hoạch chuyển đổi là (Hà Nội, Vĩnh Long, Long An); 647/825 VPCC đã hoạt động theo loại hình công ty hợp danh; 16/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chuyển đổi VPCC một thành viên thành VPCC hợp danh... Cụ thể, trong tổng số 825 VPCC có 647 VPCC hợp danh (chiếm 78% tổng số VPCC) và 178 VPCC do một công chứng viên thành lập (khoảng 22%). 178 VPCC chưa chuyển đổi phân bổ tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và miền núi phía Bắc. Như vậy, có thể thấy hiệu quả, hiệu lực của Khoản 1 Điều 79 rất thấp - điều này cũng đồng nghĩa, những mong muốn, mục tiêu hướng tới của các nhà làm luật đã không đạt được.

Điều đáng quan tâm hơn, theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Công chứng năm 2014, nếu quá thời hạn trên, thì VPCC bị thu hồi quyết định thành lập, giấy đăng ký hoạt động. Thực tiễn xây dựng, tổ chức triển khai pháp luật cho thấy, việc quy định các chế tài đi kèm - hiểu nôm na là quyền đi liền với nghĩa vụ - sẽ bảo đảm được tính hiệu lực của quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc chấm dứt hoạt động 178 VPCC này sẽ gây thiệt hại trực tiếp đến quyền và lợi ích của người yêu cầu công chứng, CCV, người lao động, làm giảm niềm tin của các tổ chức, cá nhân đối với sự ổn định của các tổ chức hành nghề công chứng... Đây là vấn đề mà trong quá trình xây dựng điều, khoản này các nhà làm luật đã chưa tiên lượng hết. Nói một cách chính xác hơn là quá trình đánh giá tác động chính sách này chưa thật sự đúng yêu cầu.

Mặt khác, việc không thực hiện được hoặc chậm thực hiện chuyển đổi là đa phần do những nguyên nhân chủ quan. Trong đó, nổi lên vấn đề thiếu nguồn CCV để tiến hành hợp danh. Theo báo cáo của các địa phương thì các VPCC không chuyển đổi được đúng thời hạn chủ yếu do không có nguồn CCV để tiến hành hợp danh, tập trung chủ yếu tại những địa phương có điều kiện KT - XH chưa phát triển, số lượng CCV trên địa bàn ít, như Điện Biên (2/2 VPCC chưa chuyển đổi), Lào Cai (4/6 VPCC chưa chuyển đổi), Gia Lai (6/13 VPCC chưa chuyển đổi), Hậu Giang (3/6 VPCC chưa chuyển đổi), Trà Vinh (5/7 VPCC chưa chuyển đổi), Vĩnh Long (3/4 VPCC chưa chuyển đổi)… Đây hoàn toàn là vấn đề các nhà làm luật có thể dự liệu được.

Hơn nữa,  thời hạn 24 tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Công chứng năm 2014 không đủ để nhiều địa phương tạo nguồn CCV mới. Vì cũng theo quy định thì người đề nghị bổ nhiệm CCV phải có bằng cử nhân luật, có thời gian công tác pháp luật từ 5 năm sau khi có bằng cử nhân luật, tham gia đào tạo nghề công chứng 12 tháng, tập sự hành nghề công chứng 12 tháng, đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả tập sự...). Rõ ràng, trong trường hợp này các nhà làm luật đã “tự buộc mình”, làm khó cho chính mình.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang