PHÁP LUẬT
Cập nhật 18:47 | 24/04/2018 (GMT+7)
.

Hướng dẫn bảo quản vật chứng tại Thông tư 06 chưa phù hợp

07:26 | 27/04/2011
Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền bạc và vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội. Với đặc tính đó thì vật chứng là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện và xác định tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội, xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, giúp cho việc quyết định hình phạt phù hợp.

Vật chứng quan trọng như vậy nên Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đã quy định rất chặt chẽ việc thu thập và bảo quản vật chứng.  Bảo quản vật chứng một mặt phải bảo đảm sự nguyên vẹn, không để mất mát, lẫn lộn và hư hỏng, mặt khác còn phải tạo thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi xem xét đánh giá chứng cứ. Điều 75 của BLTTHS quy định: “Đối với vật chứng đưa về cơ quan tiến hành tố tụng bảo quản thì cơ quan Công an có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra, truy tố; cơ quan Thi hành án có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn xét xử và thi hành án”. Như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể, rõ ràng về mốc thời gian và cơ quan có trách nhiệm bảo quản vật chứng. Thế nhưng, Thông tư số 06/2007/TT-BTP, ngày 5.7.2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự (Thông tư 06) lại hướng dẫn không đúng tinh thần quy định trên của BLTTHS. Cụ thể, tại tiểu mục 1 Mục II của Thông tư 06 quy định về thời điểm giao nhận vật chứng, tài sản: “Cơ quan Thi hành án chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản vật chứng, tài sản do cơ quan Công an hoặc cơ quan điều tra chuyển giao kể từ khi Toà án có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định tại khoản 2 Điều 75 của Bộ luật tố Tụng hình sự năm 2003”.

Từ khi Thông tư trên có hiệu lực thi hành, tại các địa phương đã xẩy tra tình trạng ách tắc, đùn đẩy trách nhiệm trong việc bảo quản vật chứng giữa cơ quan điều tra và cơ quan thi hành án dân sự trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án.

Theo các quy định của BLTTHS thì việc giải quyết một vụ án hình sự trải qua 4 giai đoạn: giai đoạn khởi tố, điều tra; giai đoạn truy tố; giai đoạn xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm); giai đoạn thi hành án (cả hình sự và dân sự). Giai đoạn điều tra kết thúc sau khi cơ quan điều tra ban hành bản kết luận điều tra và chuyển giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát. Giai đoạn truy tố kết thúc sau khi viện kiểm sát ban hành bản cáo trạng và chuyển giao hồ sơ cho Toà án. Theo đó, giai đoạn xét xử được bắt đầu kể từ ngày Toà án nhận hồ sơ và thụ lý vụ án.

Như vậy là Ban soạn thảo Thông tư 06 đã cho rằng giai đoạn xét xử theo khoản 2 Điều 75 BLTTHS không phải kể từ khi Toà án thụ lý vụ án mà kể từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Do đó, hướng dẫn như trên đã dẫn đến một hệ quả là trong giai đoạn chuẩn bị xét xử (ba mươi ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, bốn mươi lăm ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, hai tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, ba tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng - khoản 2 Điều 176 BLTTHS) thì vật chứng sẽ không biết giao cho cơ quan nào bảo quản. Bởi lẽ, theo khoản 2 Điều 75 BLTTHS thì Cơ quan điều tra không còn quyền và nghĩa vụ phải bảo quản vật chứng nữa, vì giai đoạn điều tra và truy tố đã kết thúc. Mặt khác, nếu sau khi thụ lý, vụ án thuộc trường hợp phải đình chỉ mà không đưa ra xét xử thì theo cách hướng dẫn này, cơ quan điều tra sẽ phải làm thay cơ quan thi hành án để thi hành phần quyết định của toà án về việc xử lý vật chứng, chưa có quyết định đưa vụ án ra xét xử nên chưa chuyển giao vật chứng cho cơ quan Thi hành án.

Thiết nghĩ, để tránh tình trạng ách tắc, đùn đẩy trách nhiệm trong việc bảo quản vật chứng như hiện nay, Bộ Tư pháp cần kịp thời sửa đổi Thông tư số 06 nêu trên.

Phạm Thái
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang