PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:49 | 20/05/2018 (GMT+7)
.

Mục đích, yêu cầu của thanh tra là phòng ngừa, phát hiện và xử lý…

28/09/2010
Chiều qua, 27.9, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Những vấn đề còn có một số ý kiến khác nhau là nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra; mục đích thanh tra; thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; trách nhiệm của cơ quan thanh tra và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; thanh tra nhân dân…

Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên: Khái niệm thanh tra chuyên ngành là gì?

Tôi xin hỏi khái niệm thanh tra chuyên ngành là gì? Thứ hai là có thanh tra chuyên ngành nhưng cũng chỉ là thanh tra phục vụ cho các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành thì có đúng hay không? Ví dụ, thanh tra chuyên ngành về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì không chỉ thanh tra những đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường mà có quyền thanh tra ở tất cả các ngành khác, ở tất cả các địa phương có liên quan đến môi trường thì mới đúng. Ý thứ hai, tôi cũng rất nhất trí là không đặt vấn đề thanh tra chuyên ngành ở Tổng cục, Cục...

Chủ tịch HĐDT K’sor Phước: Mối quan hệ giữa thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính là gì?

Vấn đề nổi lên nhất vẫn là mối quan hệ giữa thanh tra chuyên ngành với thanh tra hành chính. Mục đích, yêu cầu của công tác thanh tra là phòng ngừa, phát hiện và xử lý, bảo đảm ổn định trật tự xã hội, trật tự pháp luật, tuân thủ pháp luật của công dân và tổ chức. Nhưng trên thực tế, việc giải quyết những việc đó đôi khi có sự song trùng, vừa mang tính chất như việc chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan đó, nhưng đồng thời mang dáng dấp như công tác kiểm tra, thanh tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai: Có khó khăn gì không?

Về thanh tra chuyên ngành tại các cơ quan, hiện nay ý kiến trong Báo cáo giải trình, tiếp thu có 2 loại ý kiến và đang hướng về loại ý kiến là không thành lập thanh tra chuyên ngành độc lập mà giao chức năng này cho công chức của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý trực tiếp thực hiện. Thực tế, có nhiều bộ đã thành lập thanh tra chuyên ngành ở một số tổng cục, cục thuộc tổng cục, chi cục thuộc cục, chi cục thuộc sở. Tôi xin hỏi, nếu thực hiện phương án giao cho chính công chức của cơ quan đó thực hiện liệu rằng có khó khăn gì không?

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền: Khái niệm thanh tra chuyên ngành có điểm chưa rõ

Về thanh tra chuyên ngành, đúng là khái niệm này cũng có cái chưa rõ, đặt vấn đề là thanh tra hành chính là thanh tra chuyên ngành cũng chưa rõ ràng. Theo tôi hiểu đây là thanh tra của cơ quan nhà nước để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mỗi cơ quan theo từng cấp. Nếu theo một nghĩa nào đó thì đấy cũng là chuyên ngành, chuyên ngành trong quan hệ với thanh tra của Chính phủ, nhưng trong ngành lại có các chuyên ngành khác. Thực tế có một số Bộ, ngành quy mô, tổ chức rất lớn, ví dụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nếu chỉ thanh tra Bộ làm hết các công tác thanh tra thì bộ máy rất lớn. Vì vậy, thành lập thêm thanh tra Cục hoặc Tổng cục. Thanh tra Cục và Tổng cục được hiểu gần như là bộ phận của thanh tra Bộ.

Về trách nhiệm của cơ quan thanh tra, đề nghị làm rõ thêm nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra Chính phủ trong xây dựng chiến lược, định hướng chương trình thanh tra.

Một vấn đề khác nữa là hiện nay có vấn đề là một đơn vị, một doanh nghiệp chịu rất nhiều sự thanh tra của các cơ quan thanh tra. Huyện cũng có, quận cũng có, tỉnh cũng có, rồi thanh tra cấp trên… Vậy có nên có điều khoản quy định về vấn đề này được không?

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Phải thấy được vai trò của thanh tra và kiểm tra

Phải thấy được vai trò của thanh tra và vai trò kiểm tra. Kiểm tra là công việc thường xuyên, liên tục, nhưng thanh tra lại ở góc độ vừa bề rộng lại vừa bề sâu. Nếu thành lập thanh tra mà lại không đi theo bộ máy thì tôi rất băn khoăn. Đã có thanh tra là phải có bộ máy, dù bộ máy đó là to hay nhỏ. Vì bản thân thanh tra là một cơ quan độc lập. Ví dụ, trong ngành thuế,  không thể nói cán bộ thuế đi kiểm tra thuế đồng thời là cán bộ thanh tra. Đây là hai vấn đề khác nhau. Cán bộ thuế làm công tác kiểm tra thường xuyên. Nhưng thanh tra không chỉ đi kiểm tra việc trốn lậu thuế của các cơ quan thuế mà còn kiểm tra cả cán bộ thuế. Quản lý thị trường cũng như vậy… Do vậy, quan điểm của tôi là đồng tình có thanh tra chuyên ngành, nhưng phải có bộ máy tổ chức đi theo và bản thân thanh tra có tính độc lập tương đối.

Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng: Lẫn lộn giữa thanh tra, kiểm tra… 

Về thanh tra của Tổng cục, Cục ở một số Bộ, đây không phải là các cơ quan quản lý nhà nước cho nên không thể tổ chức thanh tra được. Nhưng nếu nói là không tổ chức thanh tra mà chính các cơ quan này đi làm thanh tra thì cũng lại có  cái khó. Khó ở chỗ lẫn lộn giữa thanh tra, kiểm tra. Thứ hai, là vấn đề này sẽ liên quan đến chương điều kiện để bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra...

Minh Vân lược ghi
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang