VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 11:26 | 13/11/2019 (GMT+7)
.
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW:

Nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống

19:10 | 21/06/2019
Chiều 21.6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33 -NQ/TW ngày 9.6.2014).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW đã đánh giá toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp được nêu tại Nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tư tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật ngành được tiếp tục hoàn thiện, tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Văn học, nghệ thuật đã nắm bắt được dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, có nhiều tác phẩm tốt trong tất cả loại hình nghệ thuật. Hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi, góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại của Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết còn bộc lộ một số bất cập như: Thủ tục hành chính rườm rà; năng lực, phẩm chất, ý thức, kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn nhiều khó khăn. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích còn chưa được coi trọng, có hiện tượng tận thu trong khai thác giá trị di tích. Nguồn lực đầu tư cho tu bổ, giữ gìn di sản văn hóa còn thấp, nhất là trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đời sống văn hóa, thể thao của công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất còn nghèo nàn. Quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao chưa được quan tâm, quy hoạch...

“Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết và tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập; nhiệm vụ của ngành trong những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự vào cuộc của toàn Ngành văn hóa, thể thao và du lịch”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Trong đó làm sâu sắc hơn các vấn đề về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay; tổng quan công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; đánh giá hiệu quả đầu tư cho thiết chế văn hóa - thể thao tại các địa phương… Nhiều kinh nghiệm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kinh nghiệm phát huy giá trị nguồn tài nguyên du lịch được đề cập. Theo các đại biểu, nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch, phải chú trọng phát triển bền vững, một giải pháp hữu hiệu hiện nay đối với các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Đây là mô hình tăng trưởng bền vững giúp các quốc gia vừa đạt được các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội thông qua các hoạt động gìn giữ di sản văn hóa, phát triển du lịch, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu…   

Tin và ảnh: Hồng Hà
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang