XÃ HỘI
Cập nhật 22:29 | 12/12/2019 (GMT+7)
.
Tọa đàm Dân số và phát triển: Cơ hội và thách thức mới

Thách thức lớn nhất chính là nguồn nhân lực

18:06 | 16/06/2019
Nếu như giai đoạn 2011-2015, chỉ riêng chi cho KHHGĐ là 800 tỷ/năm thì đến nay nhiều công việc hơn, nhưng chỉ được 300 tỷ/năm. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất chính là nguồn nhân lực, định hình về nhận thức, kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo trước đây cần phải được đào tạo lại, cần thấm nhuần theo định hướng mới.


Ảnh: Duy thông

Thách thức lớn nhất là khi chức năng nhiệm vụ thay đổi thì chúng ta phải căn cứ vào nội dung và tính chất của công việc để định hình tổ chức bộ máy. Hiện nay theo Nghị quyết 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do sức ép của bộ máy quá lớn, dẫn đến cơ cấu của các ngành đều bị thu hẹp.

Theo Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới vẫn có sự kế thừa và phát triển, kế thừa các nguyên tắc chung của Đảng về mặt con người, lấy con người làm trung tâm, làm mục đích của sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, đặt sự phát triển dân số trong tiến trình phát triển của đất nước, kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

Nghị quyết 21-NQ/TW còn đặt ra các mục tiêu như duy trì mức sinh thay thế, lấy mức sinh thay thế là mục đích để phấn đấu giống như luật cũ. Nếu trước đây chúng ta tập trung về vấn đề quy mô dân số, giảm sinh chứ chưa tập trung giải quyết các vấn đề khác.Nghị quyết 21-NQ/TW đã đặt ra và giải quyết một cách cụ thể bao gồm cả quy mô, cơ cấu, phân bố, nâng cao chất lượng.Thứ hai, mức sinh trước đây giảm xuống nhưng đến Nghị quyết 21-NQ/TW dừng lại không giảm nữa mà chuyển sang duy trì, phát triển làm cho tác động già hóa dân số chậm lại.

Hội nghị G20 vừa kết thúc cho rằng vấn đề già hóa dân số trở thành thách thức toàn cầu. Chúng ta cũng là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, ví dụ như Pháp họ từ 7% lến 14% dân số già mất 126 năm trong khi ta chỉ có 18 năm. Nếu muốn giải quyết được vấn đề, chúng ta phải xử lý rất nhanh chứ không thể chờ đợi như họ. Nên Nghị quyết 21-NQ/TW là nghị quyết rất có giá trị đối với nước ta trong tình hình  “đại hạn dân số toàn cầu”.

Trước đây, chúng ta chỉ giải quyết một việc là kế hoạch hóa gia đình, thì vẫn còn có cơ quan điều phối. Tôi nghĩ, đây phải là cơ quan thuộc Chính phủ chứ không nên sắp xếp vào một bộ nào cả vì như thế hiệu quả sẽ không đạt được như mong muốn. Để giúp cho cơ quan điều phối thì chúng ta cần có cơ quan chuyên trách, có chuyên môn, có kinh nghiệm. Nếu giao công việc mà không có người có chuyên môn, người thực hiện thì cũng không đi tới đâu.

Nguyễn Văn Tân – nguyên Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang