VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:19 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Yêu cầu có ý kiến của cộng đồng dân cư khi lập quy hoạch di tích

18:13 | 03/01/2019
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP (Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh) mới được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định này, quy hoạch di tích được lập cho một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt hoặc cụm di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh tạo thành một quần thể phân bố trong cùng một khu vực địa lý, có mối quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ.

Bên cạnh yêu cầu làm rõ định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, nội dung quy hoạch phải nêu rõ: phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của toàn khu vực quy hoạch; danh mục công trình cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với từng công trình; nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Ngoài ra, việc dự báo tác động môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường cũng là một nội dung bắt buộc khi lập quy hoạch di tích.

Quy hoạch di tích được điều chỉnh trong trường hợp có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ảnh hưởng tới di tích; có sự thay đổi về địa giới hành chính hoặc điều kiện địa lý, tự nhiên; có phát hiện mới về di tích trong khu vực quy hoạch.

Nghị định số 166/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15.2.

Theo Vietnamplus
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang