VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 18:29 | 27/06/2019 (GMT+7)
.
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng:

Đã có chuyển biến nhất định

18:25 | 27/12/2018
Sáng 27.12, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Trường ĐH Hồng Bàng TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được cụ thể hóa thành nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, lứa tuổi, cấp học, ngành nghề đào tạo. Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trong ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên đã có chuyển biến nhất định.


Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể như, đã có 100% HSSV, thanh thiếu niên được học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% giai đoạn 2015-2020), đã có 455.714 đoàn viên được kết nạp Đảng trong các năm 2015 - 2017 (Chỉ tiêu trong Quyết định 1501 là 650.000 giai đoạn 2015-2020, đạt 70% so với cả giai đoạn); đã có 85% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% giai đoạn 2015-2020)...

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng vẫn còn nhiều hạn chế bất cập: một bộ phận thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh dễ bị lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội; một số thanh thiếu niên thiếu động cơ học tập rèn luyện đúng đắn; Bạo lực học đường diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng; Sử dụng mạng xã hội chưa đúng mục đích và công tác truyền thông chưa đạt hiệu quả mong muốn...

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra tại Quyết định 1501, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 5 nhóm vấn đề: Thứ nhất, tình hình tư tưởng chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV. Làm thế nào để phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội trong công tác quản lý, giáo dục HSSV; thứ hai, việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV; thứ ba, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HSSV; thứ tư, công tác phát triển Đảng trong HSSV hiện nay; thứ năm, công tác phối hợp giữa gia đình-nhà trường -xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

Minh Vân
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang