VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 07:55 | 20/05/2019 (GMT+7)
.

Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới

15:15 | 05/12/2018
Sáng 5.12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới” nhằm đánh giá thực trạng và kết quả ngành thư viện đã đạt được trong việc góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian qua, từ đó xác định các yêu cầu đặt ra cùng phương hướng cho thư viện Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội thảo có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các loại hình thư viện và các nhà khoa học.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà, Việt Nam đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra ngày một rộng khắp, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế tri thức hình thành đã tạo ra cả thời cơ và thách thức với mọi ngành, mọi lĩnh vực hoạt động. Thư viện với chức năng, nhiệm vụ “giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc, thu thập tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” cũng cần phải có sự đổi mới để hoàn thành được vai trò, sứ mệnh của mình trong thời kỳ mới.

Hiện nay, mạng lưới thư viện đã phát triển khắp cả nước với nhiều quy mô mức độ khác nhau với hệ thống thư viện công cộng; hệ thống các thư viện đa ngành, chuyên ngành. Bên cạnh đó, xã hội hóa hoạt động thư viện được tăng cường với những kết quả đáng khích lệ với nhiều mô hình thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, không gian đọc, câu lạc bộ đọc sách báo đã được hình thành. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đó còn có nhiều hạn chế, tồn tại. Ngoài làm rõ thực trạng và kết quả của ngành thư viện trong thời gian qua, hội thảo cũng tập trung thảo luận, làm rõ vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại, mô hình thư viện tương lai, phương thức quản lý, vận hành để đổi mới hoạt động đáp ứng được sứ mệnh đối với sự phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế – xã hội góp phần hình thành con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Một số thiết bị của thư viện thời công nghệ số được trưng bày bên lề hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: “Để văn hóa thực sự là nền tảng, phải nhiều việc làm đồng bộ, và thư viện là một kênh, một phương tiện không thể thiếu”. Tuy nhiên, thư viện nay không chỉ là nơi giữ sách, là nơi mọi người đến đọc sách, mượn sách như xưa. Ngành thư viện phải nhìn thẳng vào thách thức, nhưng cũng là thời cơ, đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Nếu số hóa được thực hiện tốt thì số lượng bạn đọc không chỉ là 30 triệu lượt bạn đọc (tại các thư viện công cộng) như hiện nay mà có thể lên tới hàng trăm triệu lượt bạn đọc. Muốn như thế, thư viện phải đổi mới, cách quản trị, quản lý thư viện cũng phải thay đổi...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, sắp tới, Bộ sẽ xây dựng đề án Đổi mới và phát triển hoạt động thư viện trong thời kỳ mới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa thư viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thêm dịch vụ mới, tích cực góp phần phát triển văn hóa đọc, tạo môi trường phục vụ người dân học tập suốt đời.

Tin và ảnh: Ng. Phương
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang