VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong giáo dục

Tăng cường hậu kiểm

07:54 | 22/10/2018
Ông VŨ ĐÌNH GIÁP, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) cho rằng, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh cần sự phối hợp, hướng dẫn, tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư, xã hội hóa giáo dục theo đúng quy định của pháp luật.

Vượt 7,1% so với yêu cầu

- Thưa ông, tính đến thời điểm này, Bộ GD - ĐT đã cắt giảm được bao nhiêu thủ tục, điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc lĩnh vực do Bộ quản lý?

Bộ GD - ĐT đang trình Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Nếu 2 dự án Luật này được Quốc hội thông qua, Bộ GD - ĐT sẽ tiếp tục rà soát các ĐKKD đang quy định trong đó để đề xuất thêm phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, ngày 27.4.2018, Bộ GD - ĐT đã có Quyết định số 1694 đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, số ĐKKD được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa là 110/212, chiếm 51,9% ĐKKD. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, kết quả thực thi cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD đã vượt mục tiêu so với phương án đề xuất. Cụ thể, năm 2018, Bộ GD - ĐT đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa được 121 ĐKKD (chiếm 57,10% tổng số ĐKKD), vượt 7,10% so với yêu cầu của Chính phủ.


- Việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh có tác động thế nào đến hoạt động của ngành? Theo ông, điều kiện kinh doanh nào được cắt giảm, đơn giản hóa nào có tác động lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhất?

- Những ĐKKD được cắt giảm, đơn giản hóa có tác động lớn, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động của ngành. Nhất là những điều kiện liên quan đến thành lập trường đại học; cho phép trường đại học hoạt động đào tạo; thành lập phân hiệu trường đại học; cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo; thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; cho phép cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động; cho phép mở phân hiệu có vốn đầu tư nước ngoài...
Việc cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào lĩnh vực giáo dục, góp phần quan trọng tăng cường nguồn lực dành cho giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, việc cắt giảm ĐKKD cũng góp phần quan trọng mở rộng tự chủ của các cơ sở giáo dục và giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước. Sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổng chi phí chi cho hạng mục này chỉ còn 11 tỷ đồng, tiết kiệm được gần 9,6 tỷ đồng.

Đẩy mạnh hậu kiểm

- Việc cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD tác động đến công tác quản lý nhà nước của Bộ GD- ĐT như thế nào, thưa ông?

- Việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD đặt ra cho Bộ GD - ĐT những thách thức lớn. Đó là, dù cắt giảm mạnh, đơn giản hóa các ĐKKD, tăng cường tính tự chủ của các cơ sở giáo dục nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục, quyền và lợi ích của người dạy, người học, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trước thách thức này, Bộ GD- ĐT xác định sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý tăng cường công tác hậu kiểm, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư, xã hội hóa giáo dục theo đúng quy định của pháp luật.

- Như ông nói, việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD sẽ phải kết hợp tăng cường hậu kiểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, khâu hậu kiểm ở nhiều bộ, ngành nhìn chung còn yếu, chưa thực chất... Vậy Bộ GD - ĐT có kế hoạch gì để hậu kiểm thực sự hiệu quả?

- Việc cắt giảm ĐKKD cũng có nghĩa là phải tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, phân quyền quản lý cho các cấp chính quyền ở địa phương, quy định chặt chẽ chế tài xử phạt và tăng cường sự giám sát của xã hội. Việc thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và người học về chất lượng đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Để thực hiện hiệu quả khâu hậu kiểm khi thủ tục, ĐKKD đang ngày càng được đơn giản hóa, Bộ GD - ĐT đã và đang triển khai nhiều giải pháp như: Rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ, theo đó không làm phát sinh thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến ĐKKD. Ngoài ra, ban hành hệ thống các chuẩn, tiêu chuẩn như: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, giảng viên; chuẩn hiệu trưởng; chuẩn đầu ra đối với người học; tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (từ mầm non đến đại học); tiêu chuấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; các quy chế tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục...

Cùng với đó, sửa đổi nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục để góp phần hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra (trong đó chú trọng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương theo phân cấp) nhằm chấn chỉnh, hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dạy, người học.

- Xin cảm ơn ông!

Khải Minh ghi
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:41 08/07/2019
Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT) MAI VĂN TRINH cho biết, sau sự cố năm 2018, Bộ GD - ĐT ý thức rõ khâu chấm thi rất quan trọng, dễ dẫn đến sai sót và có thể nảy sinh gian lận, nên năm nay đặc biệt lưu ý các Hội đồng chấm thi không được chủ quan, dù ở khâu nhỏ nhất. Bộ cũng chỉ đạo các Sở GD - ĐT củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để không xảy ra nghẽn mạng khi công bố kết quả thi, dự kiến vào ngày 14.7 tới.
Quay trở lại đầu trang