VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 06:26 | 20/05/2019 (GMT+7)
.
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo Nghị quyết 29

Đang đi đúng hướng

08:30 | 19/09/2018
Một trong ba báo cáo chuyên đề tại Hội thảo khoa học “5 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức” sáng 18.9 là “Đổi mới thi, kiểm tra: Từ định hướng kiến thức sang định hướng phát triển năng lực”. Trao đổi bên lề hội thảo, Giám đốc ĐHQG Hà Nội NGUYỄN KIM SƠN cho rằng, chúng ta đang đi đúng hướng đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29.

Thể hiện triết lý giáo dục mới

- Từ kinh nghiệm của ĐHQG Hà Nội về tổ chức thi đánh giá năng lực, ông chia sẻ gì về phương pháp kiểm tra, đánh giá này?

 
“Chấm chéo, chấm ngang, chấm dọc hay chấm như thế nào, suy cho cùng đều là vấn đề kỹ thuật. Về mặt tổng quan, cần giám sát một cách có hệ thống, phân nhiệm cho từng khâu, rõ ràng, điều đó mới quan trọng”.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

- Một điểm được đặc biệt nhấn mạnh trong quá trình đổi mới giáo dục nước ta là triết lý, tư tưởng giáo dục. Trong đó, chuyển mạnh từ cung cấp kiến thức sang bồi dưỡng, kiến tạo năng lực, kỹ năng cho người học. Quá trình giảng dạy, học tập hướng đến năng lực, phẩm chất, phương thức kiểm tra đánh giá cũng phải tương ứng, đồng bộ. Như vậy, đánh giá năng lực là đổi mới mang tính hệ thống, cần thiết và tất yếu, nó cũng thể hiện phần nào triết lý mới trong giáo dục. Chính vì thế, một trong những việc rất quan trọng cách đây ít năm ĐHQG Hà Nội đã làm (từ 2013) và kết quả đó được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng một phần trong kỳ thi THPT Quốc gia, đó là cách thức thi đánh giá năng lực.

- Đối với thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, thí sinh làm kiểm tra đánh giá trên máy tính. Cách thức này nếu áp dụng trên toàn quốc như trong kỳ thi THPT Quốc gia liệu có phù hợp không, thưa ông?

- Việc thi đánh giá năng lực trên máy tính hay không chỉ là yếu tố công cụ. Quan trọng nhất là thiết kế bộ đề có đạt mục tiêu đánh giá chỉ số năng lực cần đo hay không. Bên cạnh đó, phần mềm phục vụ đánh giá năng lực qua bài thi cũng cần hiện đại hơn, cập nhật thành tựu của công nghệ thông tin mới. Đương nhiên, trong phạm vi rộng, số lượng thí sinh rất lớn, làm trên máy tính thì bảo đảm tính khách quan, nhanh chóng, công bằng, nhưng rào cản về cơ sở vật chất, nhiều tỉnh vùng sâu, vùng xa, khả năng áp dụng sẽ khó khăn. Tuy nhiên, đó chỉ là yếu tố kỹ thuật, có thể giải quyết được.

- Với những điểm tích cực ghi nhận từ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, theo ông cần bao nhiêu thời gian để có thể áp dụng đại trà phương thức này cho kỳ thi THPT Quốc gia?

- Để nói được cần bao nhiêu thời gian nữa phụ thuộc vào tốc độ chúng ta chuẩn bị phát triển, làm sâu sắc bộ đề cho đến đánh giá, chấm điểm, công bố kết quả, sử dụng dữ liệu… Tất cả cần sự hoàn thiện từng khâu. Tuy nhiên, kiểm tra đánh giá phải trở thành công việc thường xuyên. Chính vì thế, một trong những khuyến nghị của nhóm nghiên cứu của ĐHQG Hà Nội là nghiên cứu chính sách cho các trung tâm khảo thí độc lập, để có đánh giá mang tính độc lập, thường xuyên, chuyên nghiệp.

Duy trì ổn định, hoàn thiện dần dần

- Với cách thức thi THPT Quốc gia hiện nay, theo ông làm thế nào để bảo đảm kỳ thi đánh giá đầy đủ, sâu sắc và toàn diện năng lực học sinh?

- Phải nói rằng việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho đến thời điểm này mới chỉ là giai đoạn đầu. Để bảo đảm sự đầy đủ, sâu sắc và toàn diện thì còn rất nhiều việc phải làm. Trong quá trình triển khai thi đánh giá năng lực, cần hệ thống đồng bộ, bao gồm xây dựng câu hỏi, khoa học kiểm tra đánh giá, sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, vấn đề bảo mật... Những điều đó không phải ngày một ngày hai, hay một vài năm có thể hoàn thiện. Nhưng tôi cho rằng, con đường đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở Việt Nam đang đi đúng hướng, cũng có nhiều kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiên trì đổi mới theo hướng này.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đề xuất đổi mới cho kỳ thi THPT Quốc gia những năm sắp tới. Nếu tiếp tục đổi mới theo hướng hiện nay, nên có sự thay đổi hay bổ khuyết nào, thưa ông?

- Việc duy trì mô hình thi THPT như hiện nay là sự ổn định cần thiết. Xuất phát từ thực tế, khâu giám sát chắc chắn phải tăng cường, nhưng đó hoàn toàn thuộc về vấn đề kỹ thuật và có thể khắc phục được. Một vấn đề khác mang tính chuyên môn mà tôi đã nhắc tới ở trên, đó là làm bộ đề. Làm sao có sự cân bằng, ổn định giữa các năm, thử nghiệm để độ khó - dễ thực sự phù hợp với trình độ học sinh. Chúng ta nói đề chuẩn hóa, nghĩa là độ khó - dễ phải phát xuất từ khảo sát, thử nghiệm đề, chứ không phải bằng ý chí chủ quan của người ra đề. Đề chuẩn hóa thì không có hiện tượng năm dễ, năm khó. Những vấn đề này, cùng với việc giám sát, quy trình, tổ chức thi… tôi tin rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có điều chỉnh để hoàn thiện tốt hơn.

- Xin cảm ơn ông!

Thái Minh ghi
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang