VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:29 | 21/02/2019 (GMT+7)
.

Bắc Ninh xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa

23:18 | 08/07/2018
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh với số tiền đầu tư hơn 44,9 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2019 - 2020.

Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật và các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 585 di tích được Nhà nước xếp hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; di tích xếp hạng quốc gia; các nhóm bảo vật quốc gia; di tích xếp hạng cấp tỉnh; các di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO vinh danh và bảo vệ khẩn cấp; Vương triều nhà Lý; Bắc Ninh - Kinh đô Phật giáo sớm nhất Việt Nam; Truyền thống hiếu học, khoa bảng; Truyền thống cách mạng.

Đề án được triển khai nhằm xây dựng phần mềm quản lý khai thác cơ sở dữ liệu di sản văn hóa; xây dựng ngân hàng dữ liệu dạng số về di sản gồm hồ sơ khoa học về di sản, dữ liệu hồ sơ số cơ sở dữ liệu không gian 3D, ảnh chụp (đen trắng và màu), băng, đĩa ghi hình…, các văn bản pháp lý có liên quan, các quy hoạch, kế hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo di tích; quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh; tạo những dịch vụ thuận lợi để phát triển du lịch nhằm thu hút khách tham quan đến Bắc Ninh; liên kết dữ liệu với cơ sở dữ liệu của tỉnh, quốc gia và thế giới...

Th. Nguyên
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang