VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 20:50 | 26/03/2019 (GMT+7)
.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước

21:29 | 07/06/2018
70 năm qua, tuy tên gọi, nội dung, hình thức và biểu hiện khác nhau, nhưng phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển theo dòng chảy liên tục. Các phong trào sôi nổi ấy đang hàng ngày cổ vũ, khơi dậy, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân trước vận mệnh của đất nước.

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), sáng 7.6, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng đã khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”.


Cắt băng khai mạc triển lãm

Nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà khẳng định: Cách đây 70 năm, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hoàn thành mọi nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Ngày 11.6 sau này đã trở thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.


Lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

Không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một tấm gương mẫu mực, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua. Người nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Người cũng nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau... Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”.


Bộ quần áo ka ki - Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Xí nghiệp May 10 năm 1958 để làm giải thưởng thi đua

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ. Người chủ trương đa dạng các hình thức thi đua khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình.

Cũng theo ông Vũ Mạnh Hà, 70 năm qua, tuy tên gọi, nội dung, hình thức và biểu hiện khác nhau, nhưng phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển theo dòng chảy liên tục. “Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công; ở hậu phương, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi để vừa diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Nhiều phong trào được phát động như: “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Ba nhất”, “Hai tốt”, “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”...


Các phong trào đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ và thiết thực, góp phần đưa các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn

“Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào thi đua đã lan tỏa, rộng khắp trong đời sống xã hội, ngành nào, cấp nào cũng có những phong trào thi đua sôi nổi, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, đơn vị. Rất nhiều tấm gương điển hình đã xuất hiện từ phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, từ những người nông dân dám nghĩ dám làm, những giáo viên hết lòng vì học sinh, đến những trí thức không ngừng sáng tạo, những cán bộ kiểu mẫu của dân… Họ là những người đã cống hiến tài năng, công sức, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, làm lợi cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội”, ông Vũ Mạnh Hà cho biết.     

Thi đua kháng chiến và kiến quốc

Tại triển lãm, hơn 200 tài liệu, hiện vật đã giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.


Triển lãm điểm lại những dấu mốc lịch sử, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đến quá trình thực hiện các phong trào kháng chiến, kiến quốc sau này

Trong 3 phần triển lãm, nội dung thu hút người xem nhiều nhất là phần “Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945 - 1954)”. Các hình ảnh và hiện vật đã điểm lại những dấu mốc lịch sử liên quan đến giai đoạn vô cùng khó khăn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ; những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ giải quyết những khó khăn của nước nhà: Giải quyết nạn đói, thanh toán nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài, đưa đất nước ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập.


Triển lãm cho người xem thấy lại một thời thi đua vô cùng khó khăn và gian khổ của nhân dân toàn quốc

Phần trưng bày này còn khái lược bối cảnh sự ra đời của các phong trào thi đua ái quốc gắn với giai đoạn vừa kháng chiến vừa kiến quốc của nhân dân ta, đặc biệt là dấu mốc lịch sử ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”, thôi thúc đồng bào, chiến sĩ cả nước “người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”.

Các tấm gương cá nhân điển hình của trong các lĩnh vực công, nông, binh và lao động trí óc của thời kỳ này như: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Trần Đại Nghĩa, Trần Thị Thanh (15 tuổi), chiến sĩ thi đua ngành sản xuất giấy, đại biểu trẻ tuổi nhất của Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I (Tuyên Quang, năm 1952), ông Vũ Thế Long người đã có nhiều công lao trong việc chế tạo hóa chất để sản xuất vũ khí cho bộ đội đánh giặc và các cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công, tham gia chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ tháng 5.1954, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huy hiệu… Những cá nhân tiêu biểu đó đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.


Các hình ảnh và hiện vật góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Các nội dung “Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975)” và “Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ 1975 đến nay)”, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu về sự phát triển của phong trào thi đua ái quốc sau năm 1954 của nước ta, các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, định hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân lao động…

Bài và ảnh: Hương Sen
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang