VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.

Tăng cường công khai điều kiện đảm bảo chất lượng

21:16 | 23/05/2018
Những trường đại học (ĐH) chưa đảm bảo quy định diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường vượt ngưỡng quy định...Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải đảm bảo điều kiện hoặc cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.

Cục Quản lý chất lượng vừa qua đã có Kế hoạch số 677 về việc kiểm tra hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018. Kế hoạch này nhằm mục đích kiểm tra hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Mục tiêu kiểm tra cũng nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai hoạt động chuyên môn của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các cơ sở giáo dục. Đây cũng là căn cứ để đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định và hướng dẫn hiện hành; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Để cụ thể hóa kế hoạch này, Bộ GD-ĐT đã thành lập các đoàn công tác để tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo trong thời gian từ ngày 3-18. 5. Qua kiểm tra, các đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã ghi nhận những điểm mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên … cũng như sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, kết quả đạt được trong đào tạo, tỷ lệ sinh viên có việc làm, công tác kiểm định chất lượng giáo dục… của các cơ sở đào tạo.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số trường đại học chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo. Kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy, còn nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT (quy định là 2,8 m2/SV). Cụ thể như Trường ĐH Tài chính - Marketing (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/SV); Trường ĐH Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3 m2/SV); Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97 m2/SV).

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, các đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường. Qua kiểm tra, có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo như:

Trường ĐH Võ Trường Toản có 03 khối ngành là Khối ngành III, VI và Khối ngành VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,83(quy định là 15). Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có 05 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I và II); trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,62 (quy định là 15); Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,81(quy định là 25).

Trường ĐH Phạm Văn Đồng có 03 khối ngành là Khối ngành I , V và VII; trong đó có Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 26,1(quy định là 25). Trường ĐH Thành Đô có 04 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII; trong đó cả 04 khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi (tỷ lệ sinh viên/ giảng viên của Khối ngành III là 37,30 (quy định là 25); Khối ngành V là 31,03 (quy định là 20); Khối ngành VI là 16,27 (quy định là 15); Khối ngành VII là 25,82 (quy định là 25).

Trường ĐH Duy Tân có 04 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 16,32 (quy định là 15 và Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,76 (quy định là 25). Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có 04 khối ngành là Khối ngành II, III,  V và VII; trong đó có Khối ngành II tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 23,05 (quy định là 10); Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 31 (quy định là 25).

Theo đó, với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD- ĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018. Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Bộ GD-ĐT cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Các khối ngành được phân chia như sau: Khối ngành I(Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên); Khối ngành II(Nghệ thuật); Khối ngành III(Kinh doanh và quản lý, Pháp luật); Khối ngành IV(Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên); Khối ngành V(Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y); Khối ngành VI (Sức khỏe); Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng).

Minh Vân
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang