VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 22:18 | 16/02/2019 (GMT+7)
.
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐÀO NGỌC DUNG

2018 - năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp

11:10 | 14/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB - XH) Đào Ngọc Dung cho biết, 2018 được Bộ chọn là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu là tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là ở những ngành đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tập trung giải quyết hồ sơ người có công

- Dư luận và cử tri cả nước đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong năm 2017, đặc biệt là kết quả giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. Bộ LĐ, TB - XH đã tập trung cho nhiệm vụ quan trọng này như thế nào, thưa ông?

-  Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn và với phương châm “không để bất cứ người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, sự chăm sóc của nhân dân”, day dứt trước tình trạng một bộ phận người có công vì nhiều lý do khác nhau chưa được hưởng chính sách ưu đãi, hồ sơ tồn đọng còn nhiều, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm năm 2016, Bộ LĐ, TB - XH báo cáo UBTVQH ban hành Kết luận số 607/TB-TTKQH ngày 8.5.2017 và báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7.3.2017, chỉ đạo tập trung giải quyết các hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh tồn đọng tại các địa phương theo trình tự, thủ tục, hồ sơ cụ thể do Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH ban hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Quá trình triển khai thực hiện việc xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với một quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin mãnh liệt nhằm thực hiện mục tiêu lớn lao của Đảng, Nhà nước.

Tính đến ngày 26.12.2017, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp, đổi trên 50 nghìn bằng Tổ Quốc ghi công; các địa phương, ngành, công an, quân đội đã xác nhận 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc biệt Bộ đã chủ trì thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp bằng Tổ Quốc ghi công đối với với 1.250 liệt sĩ, trong đó phần lớn là các liệt sĩ đã hy sinh từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có trường hợp đã hy sinh 86 năm.

- Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là việc giải quyết hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của cử tri trong cả nước. Điều này có làm tăng thêm áp lực lên việc xử lý số hồ sơ tồn đọng không, thưa ông?

- Kết quả việc giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với cách mạng trong thời gian qua đã được nhân dân và cử tri cả nước tin tưởng ủng hộ quyết tâm và cách làm của ngành LĐ, TB - XH. Giải quyết hồ sơ tồn đọng rất khó khăn, vì hầu hết các trường hợp không còn hồ sơ, giấy tờ gốc, những người giao nhiệm vụ và biết sự việc không còn… Có trường hợp để giải quyết được phải đi xác minh ở 3 quân khu và một số địa phương.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ LĐ, TB - XH sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng cách làm đột phá, sáng tạo gắn trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân để thẩm định, xem xét hoàn thành nhiệm vụ xác nhận hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh trước Đảng, Nhà nước, đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí trong cả nước. Cụ thể, tập trung thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19.7.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng: “Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng tồn đọng; từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng tồn đọng ở cấp cơ sở”.


Giờ thực hành của các học viên Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Kỹ nghệ II thành phố Hồ Chí Minh
Ảnh: Thái Bình

Tạo chuyển biến thực chất

- Tại phiên trả lời chất vấn UBTVQH ngày 18.4.2017, ông chia sẻ điều quan tâm nhất là làm thế nào để tạo chuyển biến thực sự về chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đến nay vấn đề này đã được giải quyết ra sao?

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là đòi hỏi của mỗi quốc gia, của mỗi nền kinh tế. Đây cũng chính là mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Giải pháp chiến lược tổng thể đã được chỉ rõ trong Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2020 và định hướng đến 2030” trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Đề án đã xác định 8 nhóm giải pháp, trong đó 3 nhóm giải pháp đột phá là: (1) Trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của Nhà nước, giám sát của xã hội; (2) Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng; (3) Gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội.

Ngay khi được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về GDNN, bản thân tôi và lãnh đạo Bộ đã đặt ra  nhiệm vụ phải nỗ lực tạo được sự chuyển biến tích cực, thực sự về chất lượng GDNN. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xác định rõ, vấn đề này không thể giải quyết một sớm, một chiều, mà cần có thời gian, cần sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và của toàn xã hội.

Trong năm 2017, năm đầu tiên thực hiện quản lý nhà nước về GDNN, Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống văn bản quản quy phạm pháp luật về GDNN. Đến nay, đã trình ban hành và trực tiếp ban hành 42 văn bản hướng dẫn thi hành Luật GDNN; cắt giảm 31 thủ tục hành chính, bảo đảm việc đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực GDNN thuận lợi, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thực hiện. Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng năng lực thực hiện; việc tổ chức đào tạo cũng được nhiều cơ sở GDNN áp dụng theo phương thức đào tạo mới, lấy người học làm trung tâm. Việc gắn kết với doanh nghiệp đã được chú trọng, nhiều cơ sở GDNN đã tìm ra những hình thức hợp tác với doanh nghiệp hiệu quả.

Nhìn lại năm 2017, có thể khẳng định chất lượng GDNN bước đầu đã có chuyển biến tích cực, từng bước được cải thiện, một số lĩnh vực đã tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới. Chất lượng, kỹ năng của nguồn nhân lực qua GDNN đã dần từng bước bắt kịp với thị trường lao động và tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, đảm nhận được các vị trí, công việc phức tạp. Tỷ lệ học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 70%, ở một số nghề đạt trên 90%, với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng...

- Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập sâu rộng của khu vực, quốc tế, đòi hỏi phải có một lực lượng lao động chất lượng cao để thích ứng, Bộ LĐ, TB - XH sẽ đáp ứng đòi hỏi này như thế nào?

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ 3 đột phá chiến lược trong đó nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chính phủ đã có Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đây chính là những định hướng, những giải pháp chỉ ra không chỉ với Bộ LĐ, TB - XH, mà là cho các Bộ, ngành, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong quá trình phát triển hội nhập cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 Tôi cho rằng, cơ hội luôn đi cùng thách thức. Tuy nhiên, biết lựa chọn hướng đi đúng với những bước đột phá sẽ cho ta thành công. Năm 2018, Bộ chọn là năm đột phá trong GDNN, với mục tiêu tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng và hiệu quả GDNN đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là ở những ngành có nhu cầu lao động lớn, đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Cụ thể nhóm giải pháp sẽ như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Để thực hiện mục tiêu trên thì cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó đặt trọng tâm vào một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới hoàn thiện cơ chế, bộ máy quản lý nhà nước về GDNN theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, gắn với trách nhiệm; giảm dần sự can thiệp của các cơ quan chủ quản vào các hoạt động đào tạo và quản trị nhà trường.

Thứ hai, tập trung xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến; khuyến khích các cơ sở GDNN xây dựng phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa. Chương trình đào tạo phải được thiết kế linh hoạt, một mặt đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; mặt khác, tạo sự liên thông giữa các trình độ trong một nghề và giữa các nghề...

Thứ ba, đội ngũ nhà giáo GDNN phải có những năng lực mới, năng lực sáng tạo, thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm và những kỹ năng mềm cần thiết khác.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển các trường trong doanh nghiệp để đào tạo nhân lực phù hợp với công nghệ và tổ chức của doanh nghiệp. Tăng cường việc gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp, trên cơ sở trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng tới doanh nghiệp thực sự là “cánh tay nối dài” trong hoạt động đào tạo của cơ sở GDNN.

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phương tiện dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý đào tạo.

Thứ sáu, thúc đẩy ươm mầm và khởi tạo doanh nghiệp trong học sinh, sinh viên ở các cơ sở GDNN, trước hết là ở các trường chất lượng cao và các ngành, nghề trọng điểm.

Thứ bảy, tăng cường các hoạt động hợp tác đa phương, song phương trong các lĩnh vực của GDNN như nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; quản trị nhà trường… Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và xã hội để các nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở GDNN chất lượng cao tại Việt Nam; thực hiện liên kết, hợp tác tổ chức đào tạo nghề nghiệp...

- Xin trân trọng cám ơn ông!

Thái Bình thực hiện
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang