VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 13:24 | 19/11/2018 (GMT+7)
.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em

02:36 | 10/02/2018
Ngày 9.2, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lễ ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018 - 2020. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đều thống nhất trong giai đoạn tới sẽ đẩy mạnh các hoạt động cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Các nội dung ký kết sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả và thực tiễn hơn.

Cụ thể, tích cực đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các cấp hội, hội viên phụ nữ… Về  lĩnh vực gia đình, hàng năm phối hợp tổ chức những ngày kỷ niệm gia đình và nhiều hoạt động truyền thông giáo dục đời sống cho cán bộ hội, tạo môi trường an toàn, tin cậy, yêu thương trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; phối hợp triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các Đề án thành phần của Chiến lược, tập trung vào Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”. Đặc biệt, hai bên phối hợp triển khai Luật Trẻ em, Tháng Hành động vì trẻ em, tổ chức cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao trong dịp hè nhất là kế hoạch liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo...

Về du lịch, sẽ đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về du lịch, bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch tới các thành viên Hội Phụ nữ các cấp, góp phần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam.

M. Quang
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang