VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 13:24 | 19/11/2018 (GMT+7)
.

Đóng góp của ngành du lịch vào GRDP đạt từ 14 - 15%

02:31 | 10/02/2018
Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020, tổng khách du lịch đạt 15 đến 16 triệu lượt, trong đó có 7 triệu khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 30 - 40.000 tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt 10 - 15% thu nội địa, giải quyết việc làm cho khoảng 130.000 lao động; đóng góp của ngành du lịch vào GRDP đạt từ 14 - 15%.
Minh Quang
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang