VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 13:24 | 19/11/2018 (GMT+7)
.

TX Đông Triều tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông

02:31 | 10/02/2018
Được xác định là một trong 4 trung tâm du lịch của tỉnh, trọng tâm là du lịch tâm linh, sinh thái, Thị ủy Đông Triều đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch TX Đông Triều giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Trong năm qua, TX Đông Triều đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan đầu tư từ nguồn ngân sách và xã hội hóa để xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, kết nối di tích, hạng mục công trình tu bổ, tôn tạo các di tích, đặc biệt là khu di tích nhà Trần góp phần phát triển du lịch. Hiện thị xã đã và đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối di tích, cũng như tu bổ, tôn tạo các di tích.
Vân An
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang