VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 07:48 | 20/09/2018 (GMT+7)
.

Tổng tiến công Xuân 1968: Ghi mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc

15:22 | 12/01/2018
Ngày 12.1, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018)”.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giữ một vị trí to lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự kiện đã ghi mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc. Đó là biểu hiện của sự tập trung ý chí và sức mạnh quật cường của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam; biểu hiện sức sáng tạo và tài mưu lược trong chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó còn là thắng lợi của đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng; là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, thắng lợi của chí quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thắng lợi của sức mạnh dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại và nghệ thuật chỉ đạo của quân sự Việt Nam.

Nhận định về tầm vóc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phân tích: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một đòn chính trị và quân sự lớn đánh vào đầu não của cả chế độ chính trị và bộ máy chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Lần đầu tiên trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, toàn bộ hệ thống phòng thủ đô thị của Mỹ và chế độ Sài Gòn bị tấn công; hậu phương và hậu cứ chiến tranh của địch bỗng chốc trở thành chiến trường. Trong cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, một bộ phận lớn sinh lực của địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, một khối lượng lớn vật chất phục vụ cho chiến tranh của địch bị thiệt hại. Song điều quan trọng hơn cả là Mỹ bị hạ uy thế lớn cả về quân sự và chính trị. Lực lượng cách mạng đã giáng một đòn quyết liệt vào uy thế của Quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam, làm suy giảm vị trí và ảnh hưởng của chính quyền và Quân đội Sài Gòn ở cả thành thị và nông thôn, một đòn đánh vào ý chí xâm lược của Mỹ ,khiến giới lãnh đạo cao cấp Mỹ phải bàng hoàng sửng sốt.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là đỉnh cao và cũng là bước phát triển tất yếu của chiến tranh cách mạng, đã đánh đòn mạnh và đúng lúc vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược, phải xuống thang chiến tranh và chịu ngồi đàm phán với Việt Nam để tìm giải pháp kết thúc chiến tranh. Đây là một thắng lợi to lớn về chính trị, dấu mốc lịch sử có ý nghĩa phân định thắng, thua về chiến lược quân sự trong cuộc chiến tranh. Đây còn là một cuộc võ trang tuyên truyền lớn nhất, sống động nhất khiến quần chúng thành thị hiểu rõ hơn mục đích cách mạng dưới cờ Mặt trận giải phóng. Cuộc Tổng tiến công cũng chứng tỏ những cố gắng lớn của lực lượng vũ trang cách mạng khi so sánh lực lượng còn chênh lệch, nhất là ở thành phố và đô thị, chủ yếu chỉ có đặc công và biệt động thành.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận xoay quanh các nội dung tầm vóc lịch sử, tiến trình cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua đó, tiếp tục làm rõ và khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị thực tiễn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
17:51 13/09/2018
Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công tác thi cử chọn lọc đúng đắn góp phần đào tạo định hướng nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc đổi mới thi cử là một trong những khâu đột phá của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần cải cách giáo dục sâu, rộng, đúng định hướng.
Quay trở lại đầu trang