VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 18:08 | 21/02/2019 (GMT+7)
.

Đề nghị bảo lưu phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo được điều động

15:29 | 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.

Những năm qua, trên cơ sở các luật, nghị định và thông tư, Sở GD - ĐT Lâm Đồng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm quản lý việc sử dụng, tuyển dụng và giải quyết chế độ chính sách đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Tính đến năm học 2016 - 2017, toàn ngành có 712 trường từ mầm non đến chuyên nghiệp. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng đầy đủ về số lượng. Cụ thể, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành (kể cả ngoài công lập) là 24.273 người, trong đó, cán bộ quản lý là 1.885 người; giáo viên là 17.982 người; các loại hình nhân viên là 4.406 người. Việc bố trí giảng dạy ở từng môn học, cấp học cơ bản thực hiện đúng theo quy định, không có tình trạng giáo viên giảng dạy chéo môn, trái chuyên môn.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc

Mặc dù đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đào tạo đạt chuẩn cao nhưng chất lượng giáo dục ở một số địa phương chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ, giáo viên, công nhân viên còn hạn chế về năng lực, chưa đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định; không tự giác học tập để nâng cao năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới giáo dục; chưa quan tâm đến công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Tuy đời sống giáo viên đã được nâng lên, song phần nào vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, vì vậy, còn một số ít giáo viên chưa yên tâm công tác và gắn bó lâu dài.

Trong quá trình thực hiện, triển khai các chế độ, chính sách vẫn có một số đối tượng mà luật, nghị định, thông tư hướng dẫn chưa đề cập, bao quát hết, nhất là đối với nhân viên y tế trường học, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, chế độ đối với nhân viên kế toán, tiêu chuẩn của Tổng phụ trách đội… Do đặc điểm tình hình các huyện, thành phố có điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau nên việc thực hiện đôi lúc khó khăn, chưa đồng bộ giữa các địa phương trong tỉnh. Các trường học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân còn thấp, khó huy động nguồn lực phát triển GD - ĐT.

Sở GD - ĐT Lâm Đồng kiến nghị: Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để sửa đổi, bổ sung, khắc phục hạn chế, tồn tại; Tiếp tục thực hiện bảo lưu phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, cán bộ quản lý khi được điều động, biệt phái về Sở GD - ĐT, phòng GD - ĐT theo quyết định số 42/2011/QĐ-TTg; Xem xét bãi bỏ hoặc điều chỉnh văn bản 2378/VPCP-KGVX về công tác y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục do công việc có tính chuyên ngành cao, các đơn vị trường học không thể bố trí văn thư kiêm kế toán hay văn thư kiêm nhân viên y tế; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần có cơ chế trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo khi nghỉ hưu bị thất lạc quyết định, để nhà giáo kịp thời có lương khi có quyết định nghỉ hưu, giải quyết chế độ thâm niên nhà giáo cho giáo viên, cán bộ quản lý các trường bán công khi nghỉ hưu…

Tin và ảnh: Lê Thư
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang