QUỐC TẾ
Cập nhật 10:24 | 14/11/2019 (GMT+7)
.

Quản lý nợ đọng

09:46 | 15/04/2019
Quản lý nợ và thu hồi thuế nợ đọng là một trách nhiệm rất quan trọng của cơ quan thuế. Để ngăn ngừa và giải quyết nợ đọng thuế, các nước thành viên OECD đã áp dụng những biện pháp như: Sử dụng khấu trừ tại nguồn; cưỡng chế hoặc phạt thuế; xóa nợ với những khoản thuế khó thu hồi…

Một số nước không có quy định cho nợ thuế như Nhật Bản, Mỹ... Một số nước cho chậm nộp thuế nhưng phải có bảo lãnh và người bảo lãnh phải được cơ quan thuế chấp nhận (như Anh), hoặc cho chậm nộp với điều kiện có tài khoản do cơ quan thuế quản lý để bảo đảm việc nộp thuế (như New Zealand).

Hầu hết các nước OECD ban hành quyền lực truyền thống với việc thu nợ thuế như: Cho phép người trả thuế thêm thời gian để sắp xếp thanh toán, thu thuế từ bên thứ ba có nợ với người nộp thuế, nắm giữ tài sản của người nộp thuế hoặc yêu cầu đối tượng nộp thuế tuyên bố phá sản. Những quyền lực khác ít phổ biến hơn, bao gồm: Giành được quyền giữ tài sản thế chấp, từ chối những thanh toán của chính phủ với con nợ thuế, đòi hỏi hoàn thành thanh toán thuế trong các hợp đồng của chính phủ, nghiêm cấm đối tượng nộp thuế ra nước ngoài, đóng cửa kinh doanh hoặc hủy giấy phép kinh doanh, từ chối cung cấp các dịch vụ của chính phủ, cho phép công khai tên của đối tượng nợ thuế.

Các cơ quan thuế cũng đang khẩn trương đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động thu nợ thuế như phát triển các hình thức thanh toán mới: phone banking, internet banking, thanh toán qua thẻ trực tiếp và sử dụng rộng rãi hơn thẻ tín dụng; hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro (sử dụng mô hình đánh giá rủi ro để tính toán mức độ rủi ro trong mỗi trường hợp nợ thuế); xóa nợ với những điều kiện ràng buộc nhất định…

Đối tượng được xóa nợ tiền thuế ở các nước chủ yếu là người phá sản, người chết, mất tích… không có khả năng để trả thuế, hoặc một số trường hợp mà khi việc thanh toán nợ thuế sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân người nộp thuế cũng như người phụ thuộc. Bên cạnh đó, đối với các khoản nợ thuế của doanh nghiệp trong tiến trình cổ phần hóa hoặc sắp xếp lại cũng được xem xét để xóa nợ tiền thuế.

Thẩm quyền ban hành xóa nợ thuế của các nước có sự khác nhau. Một số nước, việc ban hành quyết định xóa nợ thuế thuộc thẩm quyền của Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính như Serbia; một số nước do Bộ Tài chính quyết định như Croatia, Indonesia, Latvia… Tuy nhiên cũng có nước phân cấp theo giá trị của khoản nợ thuế được xóa như Hungary, Australia…

N.Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang