QUỐC TẾ
Cập nhật 08:17 | 17/07/2019 (GMT+7)
.
Giáo dục đại học ở Mỹ

Chú trọng kiểm định chất lượng

08:06 | 09/12/2018
Nét nổi bật trong chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo ở Mỹ chính là việc chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và sau đại học. Do đặc thù đa dạng và linh hoạt cùng với sự phát triển vượt bậc, đi trước của khoa học - công nghệ, hệ thống giáo dục của Mỹ được đánh giá là có chất lượng kiểm định rất cao.

Ở Mỹ, việc được phép hoạt động (state approved/licensed) là do nhà trường đáp ứng các yêu cầu về thành lập trường theo quy định từng tiểu bang như cơ sở vật chất, tính an toàn, tiền ký quỹ, thuế... Còn việc kiểm định (accreditation) lại liên quan đến chất lượng của các chương trình đào tạo (academic quality). Được thành lập không có nghĩa là đạt kiểm định. Chính vì lẽ đó, ở Mỹ có sự phân biệt rất rõ giữa các trường được kiểm định (accredited universities) và các lò sản xuất bằng cấp (degree/diploma mills).  

Ở Mỹ, có hai cơ quan công nhận (accrediting agencies) các tổ chức kiểm định là Bộ Giáo dục liên bang (USDE) và CHEA, trong đó USDE là cơ quan nhà nước và CHEA là cơ quan độc lập được các trường và các tổ chức kiểm định thừa nhận. Như vậy, hai cơ quan này không trực tiếp kiểm định các trường mà các trường được kiểm định thông qua các tổ chức kiểm định.

Uy tín nhất là 8 tổ chức kiểm định ở sáu vùng địa lý như vùng đông bắc, vùng phía nam, vùng phía tây; và 11 tổ chức cấp quốc gia như Hội đồng kiểm định giáo dục và đào tạo từ xa, Hội đồng kiểm định các trường cao đẳng và trung học dạy nghề; và 66 tổ chức chuyên môn nghề nghiệp như Hội đồng kiểm định về điều dưỡng đại học, Hội đồng kiểm định về đào tạo giáo viên, Ủy ban Kiểm định nha khoa Mỹ. Các tổ chức này được hoặc USDE, CHEA hay cả hai cơ quan này đồng công nhận. Tính đến thời điểm này, cả hai cơ quan đều xây dựng cơ sở dữ liệu về các trường sau trung học (khoảng 60% là đại học) được kiểm định với khoảng 7.000 trường và 18.000 chương trình đào tạo (và có cả danh sách các lò sản xuất bằng cấp).  

Ngoài ra, trên các trang web đều có thông báo về những dấu hiệu nhận biết các lò sản xuất bằng cấp, thậm chí có cả danh sách các trường bị đưa ra tòa do vi phạm luật (như không bảo đảm các yêu cầu theo quy định, lừa đảo, hay không thông báo công khai cho mọi người biết về việc không được kiểm định).  

Được kiểm định dưới mắt công chúng có nghĩa là chất lượng được bảo đảm, có thể tiếp cận với ngân sách chính phủ (hỗ trợ tài chính và dự án nghiên cứu), sinh viên trong các trường được kiểm định có thể chuyển đổi lẫn nhau, và tạo được niềm tin nơi nhà tuyển dụng. Như vậy, trường không được kiểm định sẽ không liên thông với các trường được kiểm định và sinh viên từ các trường không được kiểm định sẽ không có lợi thế khi tìm việc. 

Sắp tới các tổ chức kiểm định của Mỹ sẽ tập trung nâng cao ý thức của công chúng về các lò sản xuất bằng cấp, siết chặt các quy định kể cả việc thông qua cơ quan lập pháp để trở thành luật, và tăng cường hợp tác với các nước nhằm hạn chế tác hại phát sinh từ các lò bằng cấp này.
Lê Hoàng Việt Lâm
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang