QUỐC TẾ
Cập nhật 17:54 | 25/03/2019 (GMT+7)
.
Quyền được sử dụng thực phẩm an toàn

9 khuyến nghị của FAO

09:02 | 20/05/2018
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) đã xây dựng bộ hướng dẫn nhằm hỗ trợ quá trình hiện thực hóa quyền có thực phẩm thích đáng trong bối cảnh an ninh thực phẩm quốc gia (được thông qua vào kỳ họp thứ 127 của Hội đồng FAO tháng 11.2004). Trong đó, Hướng dẫn số 9 đưa ra 9 khuyến nghị đối với các quốc gia nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

1) Có biện pháp bảo đảm tất cả các loại thực phẩm trên thị trường tương thích với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia.

2) Xây dựng hệ thống kiểm soát thực phẩm toàn diện và hợp lý với cơ chế giám sát và phân tích rủi ro để giảm nguy cơ các bệnh về thực phẩm.

3) Hợp lý hóa các thủ tục, tránh khoảng cách và chồng chéo giữa các cơ quan kiểm tra và quy định pháp luật về kiểm soát thực phẩm và an toàn thực phẩm; áp dụng các tiêu chuẩn khoa học về an toàn thực phẩm được quốc tế chấp nhận; có hành động để ngăn ngừa sự ô nhiễm từ các hóa chất công nghiệp và các chất ô nhiễm khác trong sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phối, xử lý và kinh doanh thực phẩm.

4) Thành lập ủy ban điều phối quốc gia về thực phẩm có sự tham gia của cả nhà nước và các chủ thể ngoài nhà nước; hỗ trợ các chủ thể tư nhân trong kiểm soát cũng như giám sát quá trình kiểm soát của các cơ sở sản xuất thực phẩm.

5) Trường hợp cần thiết, hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất sơ cấp tuân thủ quá trình thực hành sản xuất tốt, thực hành nông nghiệp tốt; cân nhắc xây dựng hệ thống thực phẩm và cơ chế giám sát để bảo đảm cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

6) Giáo dục các nhà sản xuất về thực hành sản xuất tốt để không có dư lượng chất có hại trong thực phẩm và gây hại cho môi trường; giáo dục người tiêu dùng về cách sử dụng, bảo quản, xử lý thức ăn trong gia đình; hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực để giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm.

7) Áp dụng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng thực phẩm trên thị trường phù hợp với quy định của WTO.

8) Hợp tác với nhiều bên nhằm giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm, cân nhắc sự tham gia của nhiều bên vào các diễn đàn quốc gia và quốc tế trong việc xây dựng chính sách tác động đến sản xuất, chế biến, phân phối, bảo quản và tiếp thị thực phẩm.

9) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển nhằm đào tạo và xây dựng năng lực trong vấn đề an toàn thực phẩm (với các quốc gia phát triển).

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang