QUỐC TẾ
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.

Cơ cấu tổ chức của APPF

09:43 | 01/01/2018
- Hội nghị thường niên là nơi ra quyết định cao nhất của APPF. Các nghị viện thành viên nhóm họp hàng năm. Chương trình nghị sự tập trung vào các chủ đề chính như: Chính trị, an ninh; kinh tế, thương mại và hợp tác khu vực vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc tổ chức Hội nghị thường niên được quyết định tại hội nghị thường niên trước. Chương trình nghị sự do Nghị viện nước chủ nhà đề ra 4 tháng trước khi khai mạc và thông báo cho các nghị viện thành viên. Nghị viện thành viên có trách nhiệm gửi dự thảo nghị quyết tới nước chủ nhà 2 tháng trước khi khai mạc. Nghị viện nước chủ nhà chịu chi phí tổ chức Hội nghị, trong khi các đại biểu chịu chi phí tham dự hội nghị. Thành phần của mỗi đoàn đại biểu nghị viện thành viên giới hạn tối đa 10 nghị sĩ. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với nghị viện nước chủ nhà.

- Chủ tịch APPF: do Chủ tịch Quốc hội của nước chủ trì Hội nghị thường niên nắm giữ, đại diện cho APPF và là Chủ tịch Ủy ban Chấp hành APPF. Quốc gia chủ nhà sẽ chỉ định Chủ tịch QH giữ chức Chủ tịch APPF từ tháng 5 của năm trước khi diễn ra Hội nghị thường niên đến tháng 4 của năm sau Hội nghị.

- Chủ tịch Danh dự APPF: Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone là người sáng lập và hiện là Chủ tịch Danh dự APPF. Việc chỉ định Chủ tịch Sáng lập làm Chủ tịch Danh dự APPF nhằm bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo APPF. Do đó, không có quy định giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Danh dự. Chủ tịch Danh dự có thể tư vấn cho Ủy ban Chấp hành và Hội nghị thường niên theo yêu cầu.

- Ủy ban Chấp hành: Được thành lập nhằm nghiên cứu các vấn đề cần được APPF quản lý. Hội nghị Thường niên sẽ bầu ra các thành viên của Ủy ban Chấp hành, gồm đại diện các tiểu khu vực (mỗi tiểu khu vực được bầu 2 ghế), cùng đại diện của Nghị viện nước chủ nhà và đại diện một số nước do Chủ tịch Danh dự chỉ định. Các tiểu khu vực gồm: Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nga), Đông Nam Á (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Brunei là quan sát viên); châu Đại dương (Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Marshall Islands, Fiji, Micronesia); châu Mỹ (Mỹ, Canada, Chile, Colombia, Peru, Mexico, Costa Rica, Ecuador).

Nhiệm kỳ của Ủy ban Chấp hành kéo dài 4 năm, từ tháng 5 năm diễn ra Hội nghị thường niên đến tháng 4 năm sau. Hai năm một lần, APPF sẽ tiến hành bầu lại một nửa số thành viên Ủy ban Chấp hành. Ủy ban Chấp hành họp ít nhất 1 lần/năm, thường diễn ra ngay trước Hội nghị thường niên và hỗ trợ việc tổ chức hội nghị.

- Ủy ban soạn thảo văn kiện: Được thành lập tại Hội nghị thường niên theo đề xuất của Ủy ban Chấp hành, nhằm chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, dự thảo tuyên bố chung để xem xét, thông qua tại phiên bế mạc Hội nghị thường niên. Nghị viện thành viên trình dự thảo nghị quyết cử đại biểu tham gia Ủy ban soạn thảo.

- Nhóm công tác: Hội nghị thường niên có thể thành lập các Nhóm Công tác trên cơ sở ý kiến tư vấn của Ủy ban Chấp hành để xem xét các vấn đề đặc biệt. Nhóm Công tác có thể được thành lập tại cuộc họp nhằm chuẩn bị dự thảo thông cáo chung. Trong phiên họp, Nhóm Công tác phải xác định những ưu tiên và làm báo cáo về các cuộc thảo luận. Báo cáo này được trình bày bằng miệng hoặc văn bản tại các Hội nghị thường niên.

- Thành viên và quan sát viên: Về nguyên tắc, mọi nghị viện các quốc gia có chủ quyền tại châu Á - Thái Bình Dương (đặc biệt là các nước thành viên ASEAN, APEC và PIF) quan tâm tích cực đến việc thúc đẩy đối thoại giữa các nghị sĩ trong khu vực; chấp nhận các mục tiêu và nguyên tắc của APPF như đã nêu trong Bản Tuyên bố Tokyo năm 1993 và các tuyên bố, Quy chế hoạt động sau đó, đều có thể tham gia APPF. Tư cách thành viên trong APPF có thể được kiểm điểm cập nhật theo thời gian.

Nghị sĩ các quốc gia có chủ quyền trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những đối tượng khác được mời là quan sát viên hoặc tư cách phù hợp khác có thể tham dự Hội nghị thường niên APPF.

Nhật An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang