QUỐC TẾ
Cập nhật 21:29 | 18/09/2018 (GMT+7)
.
Hệ thống công vụ “sẵn sàng cho tương lai” - bài học từ Singapore

Kết nối với người dân

09:23 | 08/10/2017
Từ lâu, Chính phủ Singapore đã không còn phụ thuộc vào giao dịch truyền thống, mà thông qua nền tảng trực tuyến và các phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với người dân. Nhận thấy tầm quan trọng và lợi ích của việc thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông vững chắc, Singapore đã triển khai kế hoạch tổng thể để xây dựng một xã hội kết nối toàn diện thông qua Chính phủ điện tử.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Chương trình Chính phủ điện tử ở Singapore được phát động rất sớm vào những năm 1980, xuất phát từ chủ trương điện toán hóa hoạt động hành chính công vụ. Trong thời kỳ này, các văn phòng dịch vụ công của Singapore được vi tính hóa nhằm tăng hiệu quả giải quyết công việc của chính phủ và giảm tiêu thụ giấy.

Chính phủ đã đề ra chương trình phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của mình, thành lập Hội đồng Quốc gia về tin học hóa (sau này sáp nhận với Cơ quan Quản lý truyền thông thành Cơ quan phát triển thông tin của Chính phủ). Năm 2000, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động với nhiệm vụ chủ yếu là phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho công nghệ thông tin, đào tạo tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức áp dụng công nghệ mới và cung cấp dịch vụ công thông qua internet. Cho đến nay, các mục tiêu đề ra cơ bản đã đạt được. Hàng tháng, số lượng giao dịch của dân với chính quyền được thực hiện qua mạng đạt khoảng 14,4 triệu lượt (trong khi dân số khoảng 4 triệu người). Khoảng 1.600 loại dịch vụ công trong xã hội được tiến hành qua mạng.

Chương trình hành động thứ hai được đề ra cho giai đoạn 2003 - 2006 với 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Kết nối các mạng nhằm bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp trên mạng; mỗi công dân được trực tiếp giao dịch với cơ quan Chính phủ qua mạng. Tại thời điểm đó, với dân số khoảng 4 triệu người, trong đó có trên 3 triệu người sử dụng điện thoại di động, Singapore chủ trương sớm hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ theo mô hình “chính phủ di động”. Đến nay, Singapore đứng trong nhóm dẫn đầu về tốc độ phát triển chính phủ điện tử và bước sang giai đoạn “Phát triển công dân điện tử”.

5 nguyên tắc

Trong thời gian đầu triển khai chương trình Chính phủ điện tử, Singapore cũng lâm vào “lối mòn” như nhiều nước khác khi nghĩ rằng chỉ tập trung vào những công việc mang tính kỹ thuật, phần rất nhỏ của Chính phủ điện tử, như xây dựng cổng điện tử (portal), tự động hóa quy trình quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7... Sau khi nhận ra sai lầm, Chính phủ Singapore khẳng định, muốn triển khai thành công Chính phủ điện tử thì trước tiên phải xác định thật rõ mục tiêu cần đạt được, những việc cần làm, nguồn lực cần huy động, kế hoạch và lộ trình thực hiện... rồi đặt tất cả trong một tổng thể. Nói cách khác, cần xây dựng tốt kế hoạch tổng thể Chính phủ điện tử (e-government masterplan), dựa trên 5 nguyên tắc.

Thứ nhất, Chính phủ điện tử là cơ chế thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Chính phủ trên nền Công nghệ thông tin - truyền thông (ICT).

Thứ hai, Chính phủ điện tử chỉ có thể thành công khi mục tiêu và tầm nhìn chung thống nhất từ cấp cao nhất của quốc gia đến cấp thừa hành thấp nhất. Nói cách khác, nhận thức về Chính phủ điện tử phải nhất quán, rộng khắp và đồng bộ trong toàn bộ máy (người Singapore gọi đây là nguyên tắc “Chính phủ liên kết”).

Thứ ba, nguyên tắc trên dẫn đến yêu cầu chia sẻ thông tin và tích hợp các quá trình quản lý giữa các bộ, ngành, các cơ quan của Chính phủ. Nói cách khác, Chính phủ điện tử phải là Chính phủ tích hợp.

Thứ tư, cơ cấu của Chính phủ hướng đến cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của người dân một cách đơn giản và hiệu quả. Người dân tiếp xúc với Chính phủ thông qua một giao diện đơn giản nhưng đồng thời tiếp xúc được với nhiều cơ quan và quá trình tham gia phục vụ. Nói cách khác, Chính phủ điện tử phải hướng đến người dân, đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Thứ năm, Chính phủ điện tử cần ra quyết định kịp thời và hiệu quả trong mọi tình huống. Điều này có thể thực hiện khi tất cả kinh nghiệm và tri thức tích tụ trong toàn bộ bộ máy được tổ chức khai thác tốt. Nói cách khác, Chính phủ điện tử là Chính phủ trên nền tảng tri thức.  

Nhật An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang