QUỐC TẾ
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Chính sách, pháp luật của Hàn Quốc về chống tham nhũng

Làm trong sạch các giao dịch kinh doanh

08:52 | 10/09/2017
Nhằm nâng cao tính cạnh tranh và tăng cường liêm chính, Hàn Quốc kiên quyết nói “không” với hành vi hối lộ không chỉ đối với các quan chức trong nước mà cả quan chức nước ngoài.

Ngay từ khi chưa là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc đã tham gia nhóm làm việc của tổ chức này về chống hối lộ trong giao dịch kinh doanh quốc tế. Sau khi gia nhập OECD vào tháng 12.1996, Hàn Quốc đã ký kết Công ước về chống tham nhũng của OECD vào ngày 17.12.1997 và ban hành Luật Ngăn chặn hối lộ công chức nước ngoài trong giao dịch quốc tế (FBPA) vào ngày 28.12.1998, nhằm thực thi Công ước OECD. Việc Hàn Quốc ký kết và thực thi Công ước về chống tham nhũng của OECD góp phần tạo áp lực ở cấp quốc gia thông qua hình sự hóa tội hối lộ, đồng thời góp phần làm trong sạch các giao dịch kinh doanh trong khu vực công lẫn khu vực tư.

Người phạm tội được định nghĩa như thế nào?

Theo Điều 2 của FBPA, công chức nước ngoài được hiểu là bất kỳ người nào giữ chức vụ về lập pháp, hành chính hay tư pháp, bất kể do bổ nhiệm hay bầu cử. Định nghĩa cũng bao gồm người thực hiện chức năng công, kể cả bất kỳ hoạt động nào vì lợi ích công, chẳng hạn như thi hành nhiệm vụ liên quan đến mua sắm công. Viên chức của doanh nghiệp công cũng được coi là thực hiện chức năng công vụ, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở thương mại thông thường. Người quản lý hay người lao động của bất kỳ doanh nghiệp nào mà Chính phủ Hàn Quốc nắm giữ 50% vốn góp, hoặc Chính phủ nước ngoài nắm giữ quyền kiểm soát toàn bộ đối với hoạt động quản lý, cũng thuộc phạm vi định nghĩa “người phạm tội”.

Tội hối lộ công chức nước ngoài được soạn thảo theo ngôn ngữ của công ước OECD và cũng như các quy định trong Bộ Luật Hình sự về hối lộ công chức trong nước, vốn được tòa án giải thích rộng rãi và linh hoạt trong nước. Công ước cũng có tác động pháp lý tương tự như pháp luật trong nước khi được phê chuẩn, ngôn ngữ của FBPA đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Điều 1 của Công ước.

Trách nhiệm hình sự đối với người đưa hối lộ

Theo FBPA, bất cứ người nào cố ý đề nghị, hứa hoặc tặng bất cứ khoản tiền hay lợi ích bất chính khác cho công chức nước ngoài, nhằm giành được hay duy trì việc kinh doanh hay lợi thế không đúng đắn khác trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế, sẽ phải chịu hình phạt tương đương được áp dụng với người hối lộ công chức trong nước. Họ có thể bị phạt tù tối đa 5 năm hoặc chịu mức phạt 20 triệu won. Hơn nữa, trong trường hợp lợi nhuận thu được thông qua hành vi phạm tội vượt quá 10 triệu won, người đưa hối lộ sẽ phải chịu hình phạt tù tối đa 5 năm hoặc chịu mức phạt tiền cao gấp đôi so với lợi nhuận có được. Các khoản tiền nhỏ hay lợi ích khác nhằm lợi ích nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp pháp của công chức sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng sẽ được giải thích kỹ càng nhằm tránh việc lạm dụng.

Điều 4 của FBPA đặt ra trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hành vi hối lộ công chức nước ngoài. Trong trường hợp đại diện, đại lý, người lao động hay người nào khác làm việc cho pháp nhân thực hiện hành vi hối lộ liên quan đến hoạt động kinh doanh, pháp nhân đó phải chịu mức phạt tiền lên đến 1 tỷ won, bên cạnh việc áp đặt hình phạt đối với bị cáo. Trong trường hợp lợi nhuận giành được thông qua hành vi phạm tội vượt quá 500 triệu won, pháp nhân phải chịu mức phạt tiền cao gấp đôi số lợi nhuận.

Nếu người phạm tội sở hữu tài sản hối lộ có nguồn gốc từ tội phạm, hay tài sản hối lộ được một người khác với người phạm tội cố ý cất giữ, thì tài sản hối lộ phải bị tịch thu sau khi hành vi phạm tội được thực hiện.

Ngọc Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang