QUỐC TẾ
Cập nhật 22:09 | 16/08/2018 (GMT+7)
.
Kinh nghiệm của Singapore về mô hình hợp tác công tư (PPP)

Cạnh tranh về cung cấp dịch vụ

08:18 | 27/08/2017
Singapore là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng mô hình hợp tác công tư cho phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và thường được xem là ví dụ điển hình của việc áp dụng thành công mô hình này.

Đảo quốc sư tử bắt đầu thực hiện mô hình hợp tác công tư từ năm 2003 và chính thức vào năm 2004, khi Bộ Tài chính Singapore phát hành Cẩm nang hợp tác công tư 2004, hướng dẫn các cá nhân và doanh nghiệp về PPP. Kể từ đó, chính sách hợp tác công tư trở thành nội dung quan trọng trong chính sách đầu tư của Singapore.

Trong báo cáo dự toán ngân sách 2004, Chính phủ Singpore khẳng định, cần phải so sánh chi phí cung cấp các dịch vụ công cộng của các doanh nghiệp nhà nước và chi phí của các doanh nghiệp tư nhân. Nếu các doanh nghiệp tư nhân có thể cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao hơn, Chính phủ sẽ giao các dự án đó cho các doanh nghiệp tư nhân. Chính phủ cũng khẳng định, tất cả các dự án có giá trị trên 50 triệu SGD đều có thể được xem xét áp dụng PPP một cách thích hợp. Điều này tạo ra sự cạnh tranh về cung cấp dịch vụ, xóa bỏ thế độc quyền của nhà nước, và do đó, sẽ thu về những dự án hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Chính phủ xác định rõ, mô hình hợp tác công tư chỉ áp dụng vào một số lĩnh vực cơ sở hạ tầng như thể thao, xử lý rác, nước và xử lý nước, đường cao tốc, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Đây là những lĩnh vực có vị trí quan trọng, có nhu cầu cấp bách trong chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Singapore.

Ở Singapore không có cơ quan trung ương quản lý các dự án PPP. Đảo quốc sư tử giao cho các cơ quan nhà nước chuyên trách quản lý PPP trong từng lĩnh vực cụ thể: Hội đồng phát triển kinh tế (EDB). Ủy ban Tiện ích công cộng (PUB), Cơ quan phát triển thông tin và truyền thông Singapore (IDA). Ngoài ra, một số bộ, ngành như Sở Tài nguyên môi trường quốc gia (NEA), Bộ Quốc phòng Singapore hoặc một số trường đại học công cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu các dự án PPP trong phạm vi lĩnh vực của ngành. Nhiệm vụ của các cơ quan này chủ yếu là lên kế hoạch, tìm kiếm đối tác tư nhân và đại diện cho khu vực nhà nước trong các hợp đồng PPP.

Bộ Tài chính có trách nhiệm đề ra các quy định điều chỉnh các dự án PPP, xây dựng các chính sách liên quan tới PPP, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các dự án theo mô hình hợp tác công tư và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PPP. Hiện nay, khuôn khổ pháp lý điều chỉnh PPP của Singapore là Cẩm nang hợp tác công tư về PPP. Các dự án PPP phải tuân thủ các pháp luật chung và các hướng dẫn được đề ra trong cẩm nang.

Ngọc Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang