QUỐC TẾ
Cập nhật 12:13 | 24/05/2019 (GMT+7)
.
Tổng quan về Nghị viện Singapore

Mô phỏng hệ thống Westminster

08:45 | 16/04/2017
Cơ quan lập pháp Singapore theo mô hình dân chủ Nghị viện của hệ thống Westminster, Anh. Theo đó, các nghị sĩ được bầu ra thông qua các cuộc tổng tuyển cử thường kỳ. Khi Nghị viện mới được triệu họp lần đầu tiên, Chủ tịch sẽ được bầu sau khi các nghị sĩ mới tuyên thệ.

Mặc dù theo mô hình Anh, nhưng Nghị viện Singapore chỉ có đơn viện, Khóa 13 hiện nay (từ 15.1.2016) gồm 101 nghị sĩ. Nhiệm kỳ của nghị sĩ là 5 năm tính từ phiên họp đầu tiên sau Tổng tuyển cử và không có giới hạn về số lần trúng cử. Trong trường hợp Nghị viện bị giải tán, tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 3 tháng.

Nghị viện thành lập 7 ủy ban thường trực có nhiệm kỳ tương ứng với nhiệm kỳ của Nghị viện để thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên gồm: Ủy ban Lựa chọn ủy viên, Ủy ban Tài khoản công, Ủy ban Dự toán ngân sách, Ủy ban Quy tắc, Ủy ban Dân nguyện, Ủy ban về điều kiện hoạt động của nghị sĩ, Ủy ban Kiểm soát đặc quyền của Nghị viện. Trong đó, Chủ tịch Nghị viện hoặc Ủy ban Lựa chọn ủy viên có quyền quyết định lựa chọn hoặc thay đổi thành viên của các ủy ban khác.

Bên cạnh các ủy ban thường trực nói trên, Nghị viện thành lập các Ủy ban hoạt động lâm thời theo kiến nghị của các nghị sĩ để thẩm tra một số dự án luật hoặc xem xét về các vấn đề cụ thể theo sự phân công của Nghị viện (còn gọi là các Ủy ban đặc trách). Các ủy ban này làm việc theo nguyên tắc tập thể; có quyền triệu tập nhân chứng, yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp tài liệu, hồ sơ phục vụ cho hoạt động của mình.


Chủ tịch Quốc hội Singapore đương nhiệm - Bà Halimah Yacob

Nghị viện Singapore có thể họp bất kỳ thời gian nào trong năm, do toàn thể Nghị viện quyết định khi kết thúc kỳ họp trước, nếu không thì do Chủ tịch Nghị viện triệu tập; mỗi tháng họp 1 lần (trừ tháng 6 và tháng 12) và một lần họp thường từ 1 ngày đến 1 tuần, tùy theo số lượng dự án luật được trình. Thông báo về từng phiên họp được gửi trước cho nghị sĩ. Còn nghị sĩ gửi các câu hỏi chất vấn các bộ trưởng, các điểm sửa đổi đối với các dự luật đã được trình, các vấn đề họ muốn thảo luận tại phiên họp.

Điểm đặc biệt là Nghị viện Singapore không họp vào buổi sáng. Một ngày họp bắt đầu từ 1h30 chiều, trong đó một tiếng rưỡi đầu dành cho phiên hỏi - đáp (question time). Chỉ có những câu hỏi đã được liệt kê trong Chương trình làm việc mới được trả lời. Những câu hỏi quan trọng mà chưa kịp hỏi sẽ trả lời bằng văn bản hoặc dời sang ngày sau. Sau khi phiên hỏi - đáp kết thúc, các bộ trưởng đọc tuyên bố (nếu có). Tiếp theo, bộ trưởng chịu trách nhiệm hoặc cá nhân nghị sĩ sẽ trình dự luật tại lần đọc thứ nhất. Cuối cùng, toàn thể Nghị viện sẽ thảo luận các dự luật tại lần đọc thứ hai, thứ ba và tranh luận về các kiến nghị do cá nhân nghị sĩ đề xuất.

Nghị sĩ  Singapore có quyền đặt câu hỏi chất vấn các bộ trưởng. Có hai hình thức đặt câu hỏi: Câu hỏi viết và câu hỏi miệng trực tiếp tại các phiên họp. Trên thực tế, tại các kỳ họp của Nghị viện, không chỉ có các nghị sĩ thuộc đảng đối lập và các nghị sĩ chỉ định đặt các câu hỏi chất vấn hóc búa tới Thủ tướng và các bộ trưởng mà ngay cả các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền cũng thường xuyên chất vấn.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang