DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:41 | 13/12/2019 (GMT+7)
.

Tuyên Quang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%

18:19 | 22/07/2019
Ngày 22.7, tại TP. Tuyên Quang, HĐND tỉnh đã khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVIII. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm.

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ

Nhiều gam màu sáng

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo bằng hình ảnh kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đây là báo cáo quan trọng được cử tri, nhân dân quan tâm; đồng thời cũng là cơ sở tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng xem xét, quyết định 26 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chủ trương tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH TƯ Đảng Khóa XII và một số chủ trương trong phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục thực hiện chủ trương kỳ họp không giấy trong nhiều kỳ họp gần đây, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dành nhiều thời gian khai thác, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhât cao để HĐND tỉnh có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân, các dân tộc trong toàn tỉnh.


Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cho biết: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 9,02%. Trong đó, giá trị sản lượng lương thực đạt trên 15,3 vạn tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tăng 8,7%; doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.122 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.007,35 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí tại 30 xã đạt chuẩn NTM. Công tác cải cánh hành chính, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền diễn ra phong phú; lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số hạn chế, như: Một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án chưa đạt yêu cầu. Việc thực hiện một số cơ chế, chính sách, chương trình về nông nghiệp còn chậm; xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chủ lực còn hạn chế; kiểm soát, khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm có mặt chưa đạt hiệu quả; diện tích cây mía nguyên liệu không đạt kế hoạch, diện tích mía phế canh lớn. Cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường ở một số nơi còn hạn chế. Việc nâng cao chất lượng giáo dục của một số trường học hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở còn hạn chế…

Đồng bộ các giải pháp

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22.3.2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời các thủ tục để xây dựng các dự án đã có chủ trương đầu tư. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; các chính sách nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa;…


Toàn cảnh kỳ họp

Mặt khác, UBND tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư để mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện các dự án theo quy hoạch; hoàn thiện Đề án phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, kiểm soát TTHC; chú trọng cải cách thể chế và thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân…


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương kết quả các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu cần thảo luận, phân tích và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong chỉ đạo, điều hành, vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; việc chấp hành kỳ luật, kỷ cương; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp, tập trung cao độ với các chỉ tiêu đạt còn thấp, các chương trình còn chậm; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị. Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.
Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 22 - 24.7.

Nguyễn Ánh - Trần Tâm
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang