DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:41 | 14/11/2019 (GMT+7)
.

Cao Bằng: Nhiều đề tài, dự án chưa có ứng dụng cao trong thực tiễn

00:41 | 26/06/2019

Giám sát kết quả nghiên cứu và ứng dụng các dự án, đề tài khoa học tại Sở KH - CN, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận: Giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh có 59 đề tài, dự án sử dụng NSNN với kinh phí thực hiện trên 143 tỷ đồng. Trong đó, có 24 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 8 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực chế biến, công nghiệp; 16 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học và nhân văn; 2 đề tài về y học, còn lại là các đề tài, dự án sở hữu trí tuệ. Đến năm 2018, tỉnh đã nghiệm thu 21 đề tài, dự án; 38 đề tài, dự án thực hiện trong năm 2017, năm 2018 đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Trong 21 đề tài, dự án đã nghiệm thu có 5 dự án được ứng dụng nhân rộng trong sản xuất... Tuy nhiên, còn nhiều đề tài, dự án chưa có nhiều ứng dụng cao trong thực tiễn; quy mô các đề tài, dự án còn nhỏ; nhiều đề tài, dự án sau nghiên cứu thử nghiệm chưa được nhân rộng và áp dụng rộng rãi trong cuộc sống, sản xuất...

Đoàn giám sát đề nghị Sở kiện toàn lại Hội đồng KH - CN cấp tỉnh; làm rõ việc tổ chức, phê duyệt, xác định các danh mục đề tài, dự án khoa học hằng năm; báo cáo việc thẩm định nội dung, kinh phí của từng đề tài, dự án được phê duyệt kèm theo việc tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý tài sản của các đề tài, dự án...

TUYẾT NHUNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang