DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:43 | 13/11/2019 (GMT+7)
.
Hà Giang:

Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

00:38 | 14/06/2019
Sáng 13.6, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (Hiến pháp) trên toàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, có 8 lượt ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp. Trong đó, tập trung đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế; đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị để các cấp, ngành thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Theo đánh giá, sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp, tỉnh đã triển khai một cách bài bản, toàn diện, bám sát kế hoạch, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ, được HĐND, UBND các cấp cụ thể hóa kịp thời bằng các văn bản, kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành trên toàn tỉnh. Hoạt động rà soát, ban hành văn bản QPPL nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền cho phù hợp với Hiến pháp được Thường trực HĐND và UBND tỉnh quan tâm, thực hiện. Ngoài ra, việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan nhà nước được thực hiện kịp thời, phù hợp với quy định mới của Hiến pháp; việc triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm thi hành Hiến pháp được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng... Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời; việc rà soát văn bản chưa kịp thời, vẫn còn những văn bản hết hiệu lực nhưng chưa được thay thế, bãi bỏ kịp thời…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung của Hiến pháp để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản QPPL đã ban hành trên cơ sở các văn bản QPPL Trung ương đã sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp để phát hiện những quy định không còn phù hợp, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các giải pháp thi hành Hiến pháp, đẩy mạnh cải cách TTHC; thực hiện cải cách Tư pháp theo lộ trình; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ để thực hiện Hiến pháp hiệu quả, đúng quy định…

Tin và ảnh: LAN PHƯƠNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang