DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:08 | 15/11/2019 (GMT+7)
.
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở Thanh Hóa

Triển khai quyết liệt, đồng bộ nhưng tránh nóng vội, chạy theo thành tích

08:05 | 13/06/2019
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân xung quanh việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa ĐỖ TRỌNG HƯNG cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính là phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp liên quan trực tiếp đến con người, đội ngũ cán bộ nên cần có lộ trình từng bước cụ thể, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích.

Tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng hoạt động

- Tại Kỳ họp thứ Bảy này, trong phiên thảo luận về KT-XH, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, qua tiến hành rà soát, sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện của một số tỉnh, thành giảm. Trong đó, Thanh Hóa là địa phương có nhiều đơn vị được sắp xếp, đến nay, đề án đã được chuẩn bị khá tốt. Để sắp xếp các đơn vị hành chính, Thanh Hóa đã có lộ trình thực hiện như thế nào, thưa ông?

 Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong bối cảnh hiện nay là phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm hoạt động của bộ máy hiệu lực, hiệu quả, phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, song không vì thế mà chúng ta ngại khó, bàn lùi, phải tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa ĐỖ TRỌNG HƯNG

- Trong những năm qua, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đã được Thanh Hóa quan tâm triển khai, nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2018, Thanh Hóa đã tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố. Theo đó, giảm 9.468 cán bộ không chuyên trách. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện.

Thanh Hóa có số đơn vị hành chính cấp xã lớn với 635 đơn vị (gồm 573 xã, 34 phường, 28 thị trấn). Để tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của UBTVQH, ngày 15.3.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo đó, tỉnh xác định rõ lộ trình: Trong năm 2019, tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; gắn thực hiện sắp xếp với mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 35% theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tỉnh cũng khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã khác theo yêu cầu của địa phương khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận. Từ năm 2022 - 2030, toàn tỉnh sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và theo các quy định của Trung ương.

Đến nay, qua tiến hành rà soát, toàn tỉnh có 143 xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 635 xuống còn 559 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn. Tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt phương án tổng thể; lập đề án; tổ chức lấy ý kiến cử tri và thực hiện các bước quy trình, hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, sẽ trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp giữa năm 2019 sẽ diễn ra vào những ngày đầu tháng 7 tới.

- Nhiều ý kiến cho rằng, khó khăn lớn nhất trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là sắp xếp cán bộ dôi dư. Ông nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?

- Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, tác động đến nhiều đối tượng, liên quan trực tiếp đến con người, đến đội ngũ cán bộ. Do đó, quá trình thực hiện phải tiến hành từng bước theo lộ trình cụ thể, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích. Việc sắp xếp phải bảo đảm được mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng thời phải giữ vững ổn định tình hình tại các địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Thanh Hóa có 2.881 cán bộ, công chức cấp xã; 8.478 viên chức trường học; 639 nhân viên y tế; 2.610 người hoạt động không chuyên trách cấp xã chịu tác động trực tiếp. Đây là số lượng lớn, nếu không quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương sáp nhập và bảo đảm quyền lợi cho họ.

Nhận thức sâu sắc được vấn đề này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngoài các chính sách của Trung ương và của tỉnh, nhiều địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ thêm cho các trường hợp dôi dư. Qua tổ chức triển khai thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đều đồng tình với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Không bố trí công tác đối với cán bộ năng lực yếu

- Khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã buộc phải lựa chọn người đứng đầu, từ 3 “ghế”, 2 “ghế” chỉ chọn một là điều không dễ dàng. Vậy, cần làm gì để chọn được đúng người, đúng việc, thưa ông?

- Sau khi sắp xếp, quy mô diện tích được mở rộng, dân số đông hơn, áp lực công việc đối với cán bộ xã sẽ tăng lên nhiều. Do đó, việc lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là công việc rất hệ trọng, nhất là đối với những cán bộ giữ chức danh đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện tốt vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng ngay việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; gắn đánh giá, phân loại với xây dựng phương án chi tiết bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm thận trọng, khách quan, minh bạch, lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, trình độ, tiêu chuẩn đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới. Kiên quyết không bố trí công tác đối với những cán bộ năng lực yếu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm... 

- Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là “đụng” đến con người, đến “quyền danh” của cán bộ. Theo ông, cần làm gì để nhận được sự đồng thuận cũng như thực hiện thành công chủ trương này?

- Theo tôi, công tác quán triệt, tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng. Như chúng ta vẫn thường nói “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về sắp xếp đơn vị hành chính, để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện tốt chủ trương này, xem đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, phải hết sức quan tâm làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch theo quy định, lựa chọn được những cán bộ thực sự tiêu biểu để bố trí vào các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở đơn vị hành chính mới. Cùng với đó, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư.

- Xin cảm ơn ông!

Nga Sơn thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang