DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:53 | 14/12/2019 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Nếu thực sự muốn phân cấp, phân quyền…

07:29 | 07/06/2019
Vấn đề phân cấp, phân quyền đã được Hiến pháp quy định. Về nguyên tắc, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành có trách nhiệm phải thể chế hóa các quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, việc thể chế hóa, cụ thể hóa này vừa qua còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Các Nghị quyết của Trung ương cũng nói là phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn để tạo sự tự chủ cho chính quyền địa phương. Nhưng không chỉ có vậy, việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương còn tránh được sự lãng phí về tổ chức bộ máy.

Hiện nay, chính quyền địa phương là một tổ chức bộ máy khá hoàn chỉnh trong khi đó, mỗi địa phương lại có những đặc điểm, đặc thù về quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khác nhau nên nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền còn khá chồng chéo. Tình trạng hiện nay là vừa mất sức và lãng phí lại vừa dồn việc cho các bộ, ngành một cách không cần thiết. Các Nghị quyết, các Luật cũng đã nói rõ là Trung ương, bộ, ngành thì tập trung làm công tác vĩ mô, điều hành và xây dựng cơ chế chính sách... nhưng rõ ràng hiện nay, công tác điều hành của các cơ quan Trung ương vẫn còn khá tủn mủn, tản mạn với những công việc cụ thể mà đáng lẽ ra phải giao cho chính quyền địa phương.

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành chỉ quy định mang tính nguyên tắc về quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương mà chưa có những quy định cụ thể về phân quyền, phân cấp, ủy quyền nhằm tạo lập khung khổ pháp lý để Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thống nhất trong quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Tôi cho rằng, đây là điểm phải tập trung nghiên cứu trong thời gian tới.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình QH tại Kỳ họp này vẫn chưa có sự thay đổi rõ nét nào về vấn đề phân cấp, phân quyền. Mặc dù có đề cập đến câu chuyện này nhưng cũng vẫn mang tính chất nguyên tắc thôi chứ chưa rõ phân cấp cái gì, phân quyền thế nào. Tôi nhất trí cách đặt vấn đề của Ủy ban Pháp luật trong Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Để phân cấp, phân quyền một cách rạch ròi, cụ thể, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời không lãng phí về nguồn lực, kinh phí trong tổ chức của bộ máy chính quyền các cấp, phải có nghiên cứu khoa học, sát thực tiễn, có đánh giá tác động và thảo luận kỹ giữa các cấp chính quyền, từ đó khẳng định việc nào giao cho cấp nào thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất, bảo đảm yêu cầu của nhân dân, của xã hội, tránh sự phiền hà, kéo dài thời gian...

Vấn đề này chưa thể đề cập, sửa đổi, bổ sung một cách hoàn chỉnh trong dự thảo Luật trình QH lần này nhưng cần chỉ ra một số vấn đề cơ bản, cấp bách để đến Kỳ họp thứ Tám tới đây sẽ tiếp tục hoàn chỉnh trình QH. Tôi đề nghị Chính phủ, QH nghiên cứu Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được QH ban hành năm 2017, trong đó có một số cơ chế phân quyền và phân cấp, ủy quyền cho TP Hồ Chí Minh phù hợp có thể đưa nào trong luật.

Trong điều kiện chưa đánh giá tác động, chưa đánh giá điều kiện thực hiện phân quyền, phân cấp thì phải tính trên một số tỉnh, thành phố có điều kiện, đưa ra một số tiêu chí cụ thể, từ đó nhận định, đánh giá những địa phương đủ điều kiện phân quyền gì, phân cấp vấn đề gì. Nếu chúng ta làm tích cực, có quyết tâm chính trị và thực sự mong muốn phân quyền, phân cấp theo đúng tinh thần của Hiến pháp thì từ giờ đến Kỳ họp tháng 10 của QH có thể làm được để trình QH xem xét, thông qua.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh)
Q. Chi ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang