DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 12:12 | 22/10/2019 (GMT+7)
.
Ngày thứ hai quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài

07:46 | 06/06/2019
Phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN kết thúc phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai về xây dựng

Nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực xây dựng có 49 ĐBQH chất vấn và 9 ĐBQH tham gia tranh luận. Một số ý kiến chất vấn sau, Bộ trưởng chưa trả lời kịp ở hội trường, đề nghị Bộ trưởng tiếp tục trả lời bằng văn bản. Đối với nhóm vấn đề xây dựng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tham gia trả lời chất vấn, làm rõ một số nội dung đại biểu nêu. Sau phiên chất vấn, Chính phủ chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện đúng như Phó Thủ tướng vừa nói thì chắc chắn lĩnh vực xây dựng sẽ có một bước phát triển tốt và nhiều giải pháp đột phá hơn. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nhiều đại biểu đặt câu hỏi tập trung đi thẳng vào vấn đề xã hội đang quan tâm theo tinh thần đổi mới của QH.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội bên hành lang kỳ họp
Ảnh: Lâm Hiển

Thẳng thắn nhận trách nhiệm

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn trước QH. Về cơ bản, Bộ trưởng đã bao quát một cách toàn diện các nội dung thuộc lĩnh vực được chất vấn, nắm vững tình hình, thực trạng và trả lời hầu hết những vấn đề đại biểu nêu, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế của ngành. Một số câu hỏi Bộ trưởng chưa trả lời hết hay trả lời chưa thỏa đáng nên có 9 đại biểu tiếp tục tranh luận.

Lĩnh vực xây dựng nói chung và những vấn đề đưa ra chất vấn hôm nay liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Nhiều nội dung có tính vĩ mô liên quan đến chính sách, công tác quản lý, điều hành phối hợp của nhiều bộ, ngành, địa phương, có những vấn đề mới xuất hiện nảy sinh trong thực tiễn đòi hỏi có giải pháp thiết thực để giải quyết.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều nỗ lực thực thi nhiều giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị. Diện mạo đô thị của đất nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản dần đi vào nền nếp. Đây là kênh đầu tư quan trọng cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là những nội dung mà đại biểu chất vấn từ hôm qua tới nay còn không ít tồn tại, hạn chế. Bộ trưởng thẳng thắn trả lời, thừa nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp cũng như hứa thời gian nào khắc phục được những tồn tại trên. Những tồn tại hạn chế này có những nội dung từ giai đoạn trước, cũng có vấn đề mới xuất hiện, có nội dung xuất phát từ khách quan của sự phát triển của nền kinh tế nhưng cũng không ít vấn đề xuất phát từ chủ quan của chính công tác quản lý điều hành của Bộ Xây dựng.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ĐBQH, triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực đã được chất vấn và tập trung vào các vấn đề sau đây:

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, quản lý đô thị, kinh doanh bất động sản. Các quy định liên quan đến kinh doanh, quản lý nhà chung cư bảo đảm đồng bộ thống nhất và phù hợp với thực tiễn.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát công tác quy hoạch, quản lý để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong quản lý thị trường bất động sản, quản lý trật tự đô thị, chấm dứt tình trạng “phạt cho tồn tại” trong quản lý xây dựng, trong quản lý, vận hành nhà chung cư. Rà soát, sửa đổi, bổ sung để đến năm 2021 ban hành và thực hiện hệ thống định mức quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá xây dựng, bảo đảm minh bạch, đồng bộ phù hợp với tình hình thực tế. Khắc phục tình trạng thất thoát, tiêu cực, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng các định mức đơn giá của nước ngoài đối với những lĩnh vực mà chúng ta chưa xây dựng định mức.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành 4 quy chuẩn, 62 tiêu chuẩn về quy hoạch và xây dựng, ban hành các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc bảo đảm phù hợp với pháp luật về quy hoạch kiến trúc làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong quản lý đầu tư xây dựng, tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình và công tác quản lý xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng; trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình, thực hiện quy hoạch chi tiết và công tác cấp phép xây dựng. Chú ý công tác rà soát mật độ xây dựng, độ cao, diện tích cây xanh, hệ thống phụ trợ trong xây dựng đô thị, khu dân cư. Tổng kết, hoàn thiện mô hình thanh tra xây dựng đô thị cho phù hợp với thực tiễn. Tập trung phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm các sai phạm tại công trình 8B Lê Trực và chung cư HH Linh Đàm.

Tăng cường công tác quản lý đô thị bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ thống nhất theo quy hoạch và kế hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, từng vùng và cả nước theo từng giai đoạn. Công tác quy hoạch phải bảo đảm công khai, minh bạch trong việc lập, phê duyệt và công bố quy hoạch theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác quy hoạch gắn với giảm áp lực về dân số nội đô, phù hợp với hệ thống hạ tầng, cảnh quan đô thị, quan tâm đúng mức công tác tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cộng đồng dân cư đối với các đồ án quy hoạch. Năm 2019 hoàn thành việc lập cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch, sớm phê duyệt các loại quy hoạch theo Luật Quy hoạch nhằm hạn chế những bất cập của công tác quy hoạch hiện nay.

Kiểm soát và xử lý tình trạng quy hoạch nhưng không triển khai thực hiện. Chấn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết một cách tùy tiện và tình trạng lợi dụng điều chỉnh quy hoạch để trục lợi, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhân dân và Nhà nước.

Cần có giải pháp thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội. Bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững và có các biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa tình trạng đầu cơ, ngăn chặn tình trạng “thổi giá”, “làm giá” để lừa đảo, kiếm lời.

Tiếp tục hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là hỗ trợ về tín dụng và quỹ đất. Giảm thiểu sự mất cân đối giữa các phân khúc bất động sản. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về bất động sản.

Rà soát việc hình thành các khu chung cư, khu dân cư tự phát. Xử lý các khu dân cư, khu đô thị bỏ hoang, đã thu hồi đất nhưng không triển khai. Thực hiện các biện pháp phù hợp để xử lý các chung cư cũ, xuống cấp để bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân và nhà đầu tư.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương trong việc kiểm soát xử lý việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài.

Rà soát, đánh giá để có các giải pháp phù hợp đối với hệ thống quy định về tiêu chuẩn quản lý nhà chung cư, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, của ban quản trị, doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư và chủ sở hữu, chủ sử dụng chung cư; thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy; việc quản lý phí bảo trì nhà chung cư và xử lý dứt điểm những bất cập, dẫn đến những tranh chấp có liên quan đến nhà chung cư.

Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình nhà ở, công trình, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn. Nghiên cứu làm rõ và sớm có hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với các công trình xây dựng đa năng có kết hợp chức năng để ở. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan, rà soát quy hoạch xây dựng các công trình tâm linh kết hợp với du lịch sinh thái.

Đẩy nhanh công tác phối hợp và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện di dời các trụ sở bộ, ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, y tế, cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoài trung tâm Thủ đô Hà Nội theo đồ án đã được phê duyệt. Bàn giao quỹ đất sau di dời cho địa phương quản lý, ưu tiên sử dụng quỹ đất này để xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật và xã hội đô thị. Hạn chế tối đa việc xây dựng các chung cư mới, các tòa nhà cao tầng tại các địa điểm di dời không đúng quy hoạch đồ án. Rà soát lại việc bàn giao công sở cho địa phương sau khi đã di dời.

Xây dựng là một lĩnh vực có tính chất chuyên môn đặc thù, liên quan nhiều ngành, cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương. Thông qua phiên chất vấn hôm nay, QH và nhân dân, cử tri chia sẻ những công việc khó khăn, phức tạp, vất vả của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhưng cũng mong muốn Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan cũng như các địa phương để cố gắng, nỗ lực hơn, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Bình lược ghi

_____

* Đầu đề và tít xen do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang