DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:01 | 17/09/2019 (GMT+7)
.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

10:22 | 20/05/2019
Đoàn giám sát số 2 ca Thường trực HĐND TP, do Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP về công tác tinh giản biên chế, cải cách hành chính.

Tính tới thời điểm hiện tại, Ban QLDA có 117 cán bộ viên chức, người lao động, trong đó, viên chức là 76 người (còn thiếu 38 người so với Đề án VTVL); LĐHĐ 68 là 03 người (thiếu 09 người so với Đề án VTVL); hợp đồng chuyên môn là 28 người; hợp đồng định mức là 10 người. Tổng số biên chế hiện có so với biên chế Đề án VTVL đã được phê duyệt Ban QLDA còn thiếu 09 người. Ban QLDA vẫn đang tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trong thời gian qua, Ban QLDA đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hằng năm theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, duy trì việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hằng tháng; quán triệt thực hiện đánh giá đúng thực chất, đúng người, đúng việc, nêu cao tinh thần phê và tự phê, tránh bệnh thành tích; xử lý nghiêm các cán bộ viên chức, người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và xử lý trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu, trực tiếp quản lý cán bộ có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Ban QLDA  cũng đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm và lộ trình tinh giảm biên chế đến năm 2021 là 10%  theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 và Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trình UBND TP và đã được phê duyệt.

Về hạn chế, khó khăn hiện nay, theo lãnh đạo Ban QLDA cho biết, sau khi hợp nhất, trình độ chuyên môn của các cán bộ không đồng đều, một số cán bộ năng lực còn chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao. Theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND TP phê duyệt thì biên chế hiện có của Ban QLDA còn thiếu so với số biên chế được giao. Tuy nhiên, hiện nay, Ban QLDA đang phải tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với một số cán bộ do chưa được thi tuyển viên chức từ đơn vị cũ. Việc triển khai thực hiện một số nội dung CCHC, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính còn khó khăn; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện đôi lúc chưa kịp thời. Kết quả triển khai ứng dụng CNTT còn hạn chế chưa đáp ứng hết nhu cầu công việc...

Kết luận buổi giám, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá Ban QLDA đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, TP gắn với tình hình thực tế của đơn vị, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động từ người đứng đầu đến các cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, đến nay Ban QLDA đã cơ bản ổn định việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế tại các phòng chuyên môn.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ban QLDA tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và TP, trong đó đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 39 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của TP liên quan đến công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Cần thể hiện sự quyết tâm, chủ động hơn nữa trong việc ổn định và đi vào nề nếp trên mọi hoạt động của Ban. Tiếp tục rà soát đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó làm căn cứ bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch HĐND TP cũng yêu cầu Ban QLDA triển khai nghiêm Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Đặc biệt chú trọng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện mệnh lệnh và nhiệm vụ được giao đối với nhiệm vụ cấp trên giao cho cấp dưới. Từ đó làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc trong nội bộ đơn vị nói riêng và thực hiện các nhiệm vụ TP giao cho đơn vị nói chung. Tập trung xây dựng kế hoạch và có các giải pháp đột phá các công tác trên để đảm bảo hoạt động của Ban đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ do UBND TP giao.

P.L
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang