DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:42 | 18/08/2019 (GMT+7)
.
Hà Nội:

Tinh giản chủ yếu do tự xin chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng

23:43 | 14/05/2019
Ngày 14.5, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND thành phố đã giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP.

Theo báo cáo, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức của Ban trong các năm qua cơ bản đúng quy trình và đã lựa chọn được những người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng công việc. Trong 2 năm 2017, 2018, Ban đã rà soát, đề nghị và được thành phố giải quyết cho 10 cán bộ, viên chức theo Nghị định 108 của Chính phủ với tổng kinh phí thực hiện hơn 423,6 triệu đồng… Tuy nhiên, công tác tinh giản biên chế còn hạn chế do các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, đầy đủ, phù hợp với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, lĩnh vực; thực chất số người của Ban hàng năm giảm do cán bộ, công chức, người lao động tự xin chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng; lực lượng lao động hợp đồng còn nhiều, số hợp đồng lao động chuyên môn tiếp nhận từ các ban cũ chiếm tỷ lệ cao…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về hướng giải quyết các trường hợp người lao động làm việc không phù hợp với chuyên môn; vướng mắc trong việc sắp xếp bộ máy sau tinh giản biên chế; thanh tra công vụ tại các đơn vị, chế tài xử lý cá nhân vi phạm quy tắc ứng xử trong quá trình thực hiện chuyên môn; hiệu quả hoạt động của các mô hình sau khi sáp nhập; tỷ lệ giải ngân vốn sau khi rà soát sắp xếp sau hợp nhất các bộ máy; công tác xây dựng hệ thống quy chế cơ chế vận hành nội bộ; biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý dự án…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP tiếp tục quán triệt thực hiện tốt kỷ cương hành chính, CCHC và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, xây dựng bộ máy bảo đảm hiệu quả, có cách thức thực hiện phù hợp; chủ động cơ cấu lại tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu công việc; giải quyết dứt điểm tồn tại từ đơn vị cũ sau khi sát nhập; có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực chuyên môn, buộc cho thôi việc những lao động, viên chức không làm được việc. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc đầu tư các công trình, dự án thành phố giao; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phối hợp tốt với đơn vị có liên quan trong GPMB các dự án…

Tin và ảnh: KHÁNH DUY
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang