DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:42 | 18/08/2019 (GMT+7)
.
Cà Mau:

Đề xuất cơ chế, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

22:37 | 12/05/2019

Làm việc với lãnh đạo Sở GD - ĐT để nghe đề xuất về một số cơ chế, chính sách trên lĩnh vực GD - ĐT trên địa bàn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những đề xuất của Sở về: Chính sách phụ cấp thâm niên đối với giáo viên chuyển công tác; chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường chuyên; chính sách tổ chức bán trú; một số chính sách về đào tạo lại giáo viên, cơ chế, chính sách chuyển chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên chuyển sang bậc học khác; mức thu lệ phí đối với việc cấp bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp. Các đại biểu cho rằng, những đề xuất của Sở là xác đáng, xuất phát từ những bất cập trong thực hiện chính sách đối với giáo viên, cũng như trong hoạt động bán trú của ngành hiện nay.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định về chế độ thâm niên đối với nhà giáo chuyển công tác; mức thu lệ phí đối với việc cấp bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp. Về cơ chế, chính sách XHH trong tổ chức bán trú và đào tạo giáo viên sau khi rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, Ban đề nghị Sở khẩn trương phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết cơ chế chính sách XHH hoạt động bán trú và chính sách đào tạo giáo viên trong kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

KHẢ ÁI
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang