DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 20:19 | 18/09/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hình thức giám sát đặc biệt của Hội đồng Nhân dân

Trăn trở trước kỳ vọng của cử tri

09:51 | 15/04/2019
Không chỉ trăn trở để có các câu hỏi chất vấn chất lượng, đúng, trúng những vấn đề bức xúc, tồn tại, bất cập của từng lĩnh vực, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã chú trọng điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng yêu cầu sự tham gia trả lời của Giám đốc nhiều sở, ngành liên quan đến nội dung chất vấn... giúp vấn đề chất vấn được làm sáng tỏ, triệt để hơn. Đồng thời, nhiều tồn tại trong công tác phối hợp giữa các đơn vị đã được phát hiện, yếu tố trách nhiệm của các ngành được làm rõ, qua đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, từng bước đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Có thể nói, chất vấn là một hình thức giám sát đặc biệt của đại biểu dân cử. Đây là một hình thức giám sát trực diện, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công trong hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn luôn được đông đảo cử tri quan tâm. Thông qua hoạt động chất vấn, cử tri có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của các đại biểu do mình bầu ra cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật.

Nhận thức rõ tầm quan trọng như vậy, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang luôn trăn trở và có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, điều hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, phiên họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động chất vấn đều có những cải tiến nhất định, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng tháo gỡ, giải quyết những vấn đề lớn, nổi cộm của địa phương, ngày càng được cử tri tin tưởng, đánh giá cao.


Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang khảo sát thực tế việc chấp hành các quy định vê bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam

Cùng với điều hành linh hoạt của chủ tọa, thành công của phiên chất vấn và trả lời chất vấn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố quan trọng là đại biểu HĐND và người bị chất vấn cần có cách hỏi, cách trả lời khoa học. Theo đó, đại biểu nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, không diễn giải, không nêu tình hình dài dòng hay kể lể thực tế, thực trạng của vấn đề; người bị chất vấn trả lời thẳng vào vấn đề, không tranh thủ báo cáo thành tích hoặc trả lời vòng vo, né tránh, kéo dài thời gian.

Đặt mình vào vị trí người dân

Để có phiên chất vấn thực sự hiệu quả, có thể nói, việc chuẩn bị các nội dung chất vấn là khâu hết sức quan trọng. Theo quy định, chất vấn là quyền của cá nhân đại biểu HĐND tỉnh. Câu hỏi chất vấn được đại biểu gửi đến Thường trực HĐND để chuyển cho người bị chất vấn, yêu cầu trả lời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu hoàn toàn dựa vào sự chủ động của đại biểu thì có rất ít ý kiến chất vấn và thường không sâu, hay sa vào các nội dung cá biệt, đơn lẻ xảy ra ở địa phương nơi đại biểu sinh sống và làm việc. Trong khi đó, chất vấn là hoạt động được cử tri đặc biệt quan tâm, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Vì vậy, trước mỗi kỳ họp, phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang rất chú trọng công tác lựa chọn và chuẩn bị nội dung chất vấn. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh từ các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương nơi đại biểu được bầu đề xuất nội dung, câu hỏi chất vấn, gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, kết hợp với kết quả giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, ý kiến phản ánh của cử tri, thông tin của các cơ quan báo chí… Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nhóm vấn đề có tính chất nổi cộm, bức xúc, được đông đảo cử tri quan tâm để dự kiến đưa ra chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Sau khi lựa chọn được các nhóm vấn đề, Thường trực HĐND tỉnh chuyển những nội dung đó đến người bị chất vấn yêu cầu trả lời bằng văn bản. Đồng thời, thống nhất cùng với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và lựa chọn các vấn đề, câu hỏi để chất vấn trực tiếp tại Hội trường. Sau khi thống nhất, các câu hỏi sẽ được gửi về các Ban, các Tổ đại biểu HĐND nơi đã đề xuất nội dung chất vấn thuộc nhóm vấn đề được lựa chọn để phân công các đại biểu trực tiếp chất vấn tại Hội trường.

Như vậy có thể thấy, để có các câu hỏi chất vấn chất lượng, đúng, trúng các vấn đề bức xúc, những tồn tại, bất cập của từng lĩnh vực, các Ban, Tổ đại biểu, các đại biểu phải tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT, tìm hiểu thông tin từ các phương tiện truyền thông… Đăc biệt, phải đặt mình vào vị trí của cử tri để tìm hiểu kỹ những vấn đề người dân bức xúc.

Hậu kiểm việc thực hiện lời hứa

Đặt mình vào những mong mỏi, kỳ vọng của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang nhận thấy để phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, hiệu quả, công tác tổ chức và điều hành có vai trò hết sức quan trọng. Chủ tọa kỳ họp phải có phương pháp điều hành khoa học và dân chủ; vừa bảo đảm tính nghiêm túc, vừa không tạo ra không khí quá căng thẳng trong phiên chất vấn, như vậy mới có thể khích lệ đại biểu vượt qua tâm lý e ngại, tích cực tham gia chất vấn.

Trên tinh thần đó, tại các phiên chất vấn, trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài nêu các câu hỏi chất vấn mà các đại biểu được gửi chuẩn bị trước, đã xuất hiện nhiều hơn ý kiến chất vấn có tính chất tranh luận, hoặc yêu cầu người bị chất vấn làm rõ hơn các nội dung vừa trả lời. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang chú trọng điều hành phiên chất vấn theo hướng cùng trả lời, yêu cầu sự tham gia trả lời của giám đốc nhiều sở, ngành có liên quan đến nội dung chất vấn. Theo đó, sau khi người bị chất vấn trực tiếp trả lời, nếu xét thấy có vấn đề chưa rõ hoặc có chi tiết mới phát sinh do đại biểu nêu ra, liên quan đến ngành, lĩnh vực khác, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành liên quan tham gia trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn để làm rõ vấn đề đại biểu nêu.

Với phương pháp tổ chức và điều hành như vậy, cùng với việc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, buộc giám các sở, ngành đều phải chủ động chuẩn bị, sẵn sàng tham gia trả lời. Theo đó, vấn đề chất vấn được làm sáng tỏ, triệt để hơn. Đồng thời, nhiều tồn tại trong công tác phối hợp giữa các đơn vị đã được phát hiện, yếu tố trách nhiệm của các ngành được làm rõ, qua đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Trên thực tế, nội dung chất vấn luôn là các vấn đề còn những mặt tồn tại, hạn chế, vì vậy, đòi hỏi người trả lời phải nêu được nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó. Đây có thể coi là những lời hứa trước HĐND và trước cử tri. Chính vì vậy, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp đã nêu trong nội dung trả lời chất vấn tại Hội trường (sau phiên họp có thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh); kết quả thực hiện phải có báo cáo bằng văn bản, gửi đến Thường trực HĐND. Trên cơ sở báo cáo đó, Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét phân công các Ban, các Tổ đại biểu hậu kiểm việc thực hiện lời hứa. Theo đó, các Ban, các Tổ đại biểu lựa chọn các nội dung tổ chức khảo sát để đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn của giám đốc các sở, ngành và báo cáo HĐND tại kỳ họp tiếp theo để xem xét, tiếp tục đôn đốc những nội dung chưa được trả lời, giải quyết thỏa đáng.

Từ những biện pháp tích cực trên, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh Bắc Giang thực sự hiệu quả, tác động rất lớn đến các cấp, các ngành. Không khí chất vấn tại hội trường sôi nổi. Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, với tinh thần hỏi thẳng, trực diện các nội dung nổi cộm, những vấn đề bức xúc, có tầm ảnh hưởng lớn, được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND quan tâm… Ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được người bị chất vấn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực có nội dung chất vấn và Giám đốc các sở, ngành trả lời, giải trình thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, không ít lời hứa đã được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tạo niềm tin cho cử tri, góp phần nâng cao uy tín của HĐND và các đại biểu dân cử.

Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang