DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:41 | 25/05/2019 (GMT+7)
.

Cà Mau: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên

22:24 | 13/03/2019

Theo báo cáo của UBND huyện Năm Căn tại buổi giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Thanh niên của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Toàn huyện có khoảng 20.130 thanh niên, trong đó có 7.000 người trong độ tuổi từ 16 - 35 tuổi có mặt thường xuyên tại địa bàn; tỷ lệ thanh niên tham gia vào đoàn hội khoảng 10%. Nhìn chung, việc triển khai Luật Thanh niên và QLNN về công tác thanh niên đã có những bước đột phá mạnh mẽ; các phong trào thi đua yêu nước của thanh niên và kế hoạch về phát triển thanh niên đã góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, rèn luyện, lao động… Tuy nhiên, có nhiều chính sách chủ yếu lồng ghép với các chủ trương, chính sách khác, không có chính sách nào cụ thể đối với thanh niên; công chức phụ trách công tác này còn thiếu kinh nghiệm, chưa qua đào tạo; thiếu chủ trương, chính sách đặc thù của địa phương để phát triển công tác thanh niên…

Đoàn giám sát đề nghị huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể về công tác thanh niên; có chính sách cụ thể để phát triển thanh niên tại địa phương, nhất là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; làm tốt hơn nữa công tác vận động, phát triển đoàn viên, hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đoàn, nội dung nên hướng đến các giá trị cụ thể, tránh phong trào, hình thức chung chung.

KHẢ THANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang