DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:10 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Bắc Giang: Ban hành Chương trình giám sát, khảo sát năm 2019

22:59 | 10/01/2019
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa ban hành Chương trình giám sát, khảo sát năm 2019.

Theo đó, Ban sẽ tập trung tham mưu cho HĐND tổ chức giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong thu hút đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2019; tổ chức giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp các công trình kênh cấp 2 và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018; khảo sát 3 chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong trích lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi cho công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận QSDĐ giai đoạn 2015 - 2018; quản lý, đầu tư, vận hành và khai thác các công trình nước sạch tập trung đã giao cho các doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2019; việc thực hiện dự toán NSNN năm 2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020.

Bên cạnh đó, Ban sẽ giám sát, khảo sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị; thẩm tra các đề án, quy hoạch, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách.

VŨ TẤN CƯỜNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang