DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:15 | 16/06/2019 (GMT+7)
.
Sử dụng chỉ số năng lực cạnh tranh trong hoạt động giám sát

Bài 1: Nhiều kiến nghị kịp thời

08:21 | 07/01/2019
Thực tế, các cơ quan kiểm tra, giám sát ở địa phương đã có những thông tin từ báo cáo của cơ quan chức năng, phản ánh của cơ sở, của cử tri và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhận biết đúng, đủ tính chất của vấn đề để đưa ra quyết định giám sát thì chỉ số PCI, đặc biệt là các chỉ số đo lường rất quan trọng. Từ các chỉ số thành phần điểm PCI đạt thấp hoặc giảm, HĐND tỉnh Hậu Giang đã tăng cường giám sát và đã có những kiến nghị kịp thời.

Cơ sở đưa ra quyết định giám sát phù hợp

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phản ánh chất lượng và hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương. Việc cải thiện điểm số các chỉ số thành phần đồng nghĩa với việc khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong điều hành kinh tế, nhất là khu vực tư nhân, tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Chỉ số PCI cho chúng ta thấy hiệu quả điều hành kinh tế của chính quyền địa phương trong một năm, các chỉ số đo lường giúp nhận biết các vấn đề đang diễn ra như thế nào để từ đó lựa chọn các giải pháp lãnh đạo, điều hành có hiệu quả hơn; chỉ đạo cụ thể các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, quản lý ngành, lĩnh vực. Thực tế, các cơ quan kiểm tra, giám sát ở địa phương đã có những thông tin từ báo cáo của cơ quan chức năng, phản ánh của các địa phương, của cử tri và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhận biết đúng, đủ tính chất của vấn đề để đưa ra quyết định giám sát thì chỉ số PCI, đặc biệt là các chỉ số đo lường rất quan trọng.


Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang giám sát tình hình thực thi chính sách pháp luật về đất đai
Ảnh: Thanh Thúy

Qua việc thu thập, xử lý và đưa ra các chỉ số đo lường của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giúp cho các cơ quan dân cử có thêm thông tin hữu ích về thực trạng của nền kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương. Từ đó, đưa ra các quyết định giám sát, khảo sát phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm.

Mỗi địa phương có những điều kiện thuận lợi, khó khăn khác nhau về sự phát triển của kinh tế - xã hội. Do vậy, việc cụ thể hóa chính sách của Trung ương hoặc ban hành những chính sách đặc thù ở địa phương cũng khác nhau. Như vậy, tác động của chính sách trong điều kiện thực tiễn đôi khi không như mong đợi, nhất là các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nguyên nhân từ đâu? Phải chăng từ các nguyên nhân trong thực thi pháp luật về đất đai, về các thủ tục hành chính, về sự quan tâm của các ngành trong tham mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp... Do đó, thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp rất cần thiết, nhất là doanh nghiệp tư nhân để từ đó có những thông tin, nghiên cứu quyết định và giám sát việc thực hiện chính sách cho phù hợp với địa phương mình.

Đề xuất, kiến nghị kịp thời

Thực tế, xếp hạng chỉ số PCI tỉnh Hậu Giang liên tục giảm từ năm 2012 đến nay (từ vị trí xếp hạng 11 xuống vị trí 50 năm 2017). Chỉ số PCI được quan tâm nhiều nhất của chính quyền tỉnh khi vị trí xếp hạng từ 25 năm 2014 xuống vị trí 36 năm 2015. Trong 10 chỉ số thành phần, có 4 chỉ số tăng điểm (gồm chỉ số chi phí gia nhập thị trường, chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số năng động của lãnh đạo tỉnh), trong đó chỉ số gia nhập thị trường luôn đạt điểm cao, năm 2015 Hậu Giang đứng đầu cả nước. 6 chỉ số giảm điểm, gồm: Chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin; chỉ số về thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; chỉ số đào tạo lao động; chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ số cạnh tranh bình đẳng; chỉ số thiết chế pháp lý.

Bên cạnh đó, chất lượng cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; doanh nghiệp còn mất nhiều thời gian để thực hiện thủ tục hành chính; còn nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chưa thực hiện được như dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại và triển lãm thương mại, công nghệ và dịch vụ liên quan đến công nghệ…

Từ các chỉ số thành phần điểm đạt thấp hoặc giảm so với những năm trước,  năm 2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hậu Giang đã giám sát các công trình, dự án chậm tiến độ; năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về đất đai, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, đã kiến nghị các cấp, các ngành xử lý một số vấn đề như: Tham gia Đoàn công tác liên ngành để giải thích, xem xét đề xuất các ngành chức năng trả lời, giải quyết những khiếu nại, bức xúc của các nhà đầu tư trên địa bàn (liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, thủ tục đất đai, thủ tục đăng ký, cấp phép cho nhà đầu tư, cho doanh nghiệp).

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan trễ tiến độ thực hiện công trình, dự án; thủ tục cấp phép kinh doanh, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, thuế... Đồng thời, kịp thời xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sớm tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đúng theo quy định của pháp luật. Cập nhật quy hoạch tổng thể và chi tiết công bố công khai trên trang thông tin điện tử của sở để các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiện truy cập.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên rà soát, kịp thời công bố đầy đủ nội dung theo danh mục TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; rà soát TTHC để có cơ sở trình Chính phủ đơn giản hóa sát với thực tế địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị triển khai và thực hiện bảo đảm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

TRẦN MINH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang