DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:55 | 20/05/2019 (GMT+7)
.

Thái Nguyên: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất

19:45 | 07/12/2018

Sáng 7.12, HĐND tỉnh Thái Nguyên bước sang ngày làm việc thứ 3 với nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh do HĐND bầu bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch theo quy định. Kết quả, người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là ông Nguyễn Khắc Lâm- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đạt 67/70 phiếu tương ứng với 93% . Người có số phiếu “tín nhiệm cao” với tỷ lệ thấp nhất là ông Phạm Quốc Chính- Giám đốc Sở KH- CN, đạt 23/70 phiếu tương ứng 31,9%. Có 3 chức danh có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất là các ông Nguyễn Ngô Quyết- Giám đốc Sở Công Thương, Vũ Quốc Thạnh- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thái Nam- Trưởng ban Dân tộc đều nhận được 6 phiếu.

Sau đây là chi tiết kết quả lấy phiếu:

1. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   63   phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          04   phiếu (chiếm 5,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      03    phiếu (chiếm   4,1% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  67  phiếu (chiếm 93 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         02  phiếu (chiếm 2,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     01  phiếu (chiếm   1,4 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  51 phiếu (chiếm 70,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        16  phiếu (chiếm 22,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    03  phiếu (chiếm     4,1  % tổng số đại biểu HĐND).

4. Bà Vi Thị Chung, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55  phiếu (chiếm 76,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15  phiếu (chiếm  20,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     0    phiếu.

5. Ông Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57  phiếu (chiếm 79,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:       12   phiếu (chiếm 16,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     01   phiếu (chiếm    1,4  % tổng số đại biểu HĐND).

6. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 62  phiếu (chiếm 86,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        08  phiếu (chiếm 11,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     0   phiếu.

7. Bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  63   phiếu (chiếm  87,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         07   phiếu (chiếm   9,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0     phiếu.

8. Ông Phạm Văn Thọ, Chánh văn phòng HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  59  phiếu (chiếm  81,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        10   phiếu (chiếm  13,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    01    phiếu (chiếm     1,4 % tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  65  phiếu (chiếm 90,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         05  phiếu (chiếm  6,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     0    phiếu.

10. Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  46  phiếu (chiếm 63,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         22  phiếu (chiếm 30,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    02   phiếu (chiếm    2,8  %  tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42   phiếu (chiếm 58,3 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        27   phiếu (chiếm 37,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    01   phiếu (chiếm    1,4   %  tổng số đại biểu HĐND).  

12. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   56  phiếu (chiếm 77,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         13  phiếu (chiếm 18,05 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:       0   phiếu.

13. Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55  phiếu (chiếm  76,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15   phiếu (chiếm  20,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0   phiếu.

14. Ông Phạm Quốc Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   23   phiếu (chiếm 31,9  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          43   phiếu (chiếm  59,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      03    phiếu (chiếm    4,1  % tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Hoàng Thái Cương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  50  phiếu (chiếm   69,4  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         17  phiếu (chiếm   23,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     02   phiếu (chiếm      2,8  % tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Phạm Việt Đức, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   51 phiếu (chiếm 70,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         16  phiếu (chiếm  22,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     02   phiếu (chiếm     2,8  % tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Bùi Thanh Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44   phiếu (chiếm 61,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        26  phiếu (chiếm   36,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0      phiếu.

18. Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  48     phiếu (chiếm  66,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         22     phiếu (chiếm  30,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0   phiếu.

19. Ông Vũ Duy Hiển, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   35  phiếu (chiếm   48,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          30  phiếu (chiếm   41,7  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      04  phiếu (chiếm       5,6  %  tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Nguyễn Vy Hồng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   25  phiếu (chiếm  34,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          39  phiếu (chiếm  54,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      05   phiếu (chiếm     6,9   %  tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  56   phiếu (chiếm  77,8  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        13  phiếu (chiếm   18,05 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    01   phiếu (chiếm       1,4   %  tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   37   phiếu (chiếm   51,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          26    phiếu (chiếm   36,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      06   phiếu (chiếm       8,3  %  tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Đỗ Đại Phong, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 56  phiếu (chiếm 77,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        14    phiếu (chiếm 19,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0       phiếu.

24. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  48  phiếu (chiếm 66,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         18  phiếu (chiếm  25,0 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     04  phiếu (chiếm     5,6 %  tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông Nguyễn Ngô Quyết, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   32   phiếu (chiếm   44,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          32  phiếu (chiếm   44,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      06    phiếu (chiếm    8,3   %  tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Vũ Quốc Thạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40  phiếu (chiếm  55,6  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        24   phiếu (chiếm  33,3 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    06   phiếu (chiếm     8,3    %  tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông Bùi Tuấn Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   28  phiếu (chiếm  38,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          35   phiếu (chiếm  48,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      05     phiếu (chiếm    6,9 %  tổng số đại biểu HĐND).

28. Ông Trần Dương Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   51  phiếu (chiếm  70,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          17  phiếu (chiếm  23,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:       0     phiếu.

29. Ông Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   59   phiếu (chiếm   81,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          09    phiếu (chiếm   12,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:       0   phiếu.

30. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   44   phiếu (chiếm  61,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          21   phiếu (chiếm  29,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      03    phiếu (chiếm     4,1  %  tổng số đại biểu HĐND).

31. Ông Nguyễn Đình Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   30   phiếu (chiếm  41,7  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          34    phiếu (chiếm  47,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      04   phiếu (chiếm      5,6  %  tổng số đại biểu HĐND).

Tin và ảnh: Từ Thức
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang