DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:55 | 20/05/2019 (GMT+7)
.

Vĩnh Phúc: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 8,06%

17:00 | 07/12/2018
Ngày 7.12, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 10.

Sẽ xem xét, thông qua 25 nghị quyết chuyên đề

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Kỳ họp lần này sẽ tập trung, phân tích đánh giá và quyết nghị 7 vấn đề quan trọng: Thứ nhất, tập trung thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về những kết quả đạt được trong năm 2018 trên tất cả các mặt. Phân tích các tồn tại, hạn chế,  khó khăn, bất cập. Tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể cho năm 2019.


Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND năm 2018 và báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa 14; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

Bốn là, thảo luận, xem xét các báo cáo chuyên đề, dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung chuyên đề, đã bảo đảm tính pháp lý, thực tiễn và khả thi chưa? Cần bổ sung nội dung gì?

Năm là, HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận quan tâm.

Bảy là, HĐND tỉnh sẽ tiến hành kiện toàn chức danh ủy viên UBND tỉnh, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu (bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND, Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND tỉnh) và quyết nghị thông qua 25 nghị quyết chuyên đề.

Để kỳ họp đạt kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các  đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung. Trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và lòng mong mỏi của cử tri, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 8,06%

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định: Năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP – giá so sánh 2010) tăng 8,06% vượt mức kế hoạch giao và là năm có tốc độ tăng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó thu hút vốn đầu tư trong nước DDI tăng cao (97,3%) so với năm 2017.  Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 103/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 92% tổng số xã trên toàn tỉnh và là một trong số ít các tỉnh trong cả nước có tỷ lệ cao về số xã đạt chuẩn NTM. Các giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Đó là: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có xu hướng giảm. Một bộ phận công chức trong thực thi công vụ vẫn còn gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và là điểm nghẽn trong quá trình phát triển của tỉnh. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ít do khó khăn về vốn và đất đai. Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ còn chưa nhiều. Thu gom, xử lý rác thải ở nhiều địa phương, nhất là ở nông thôn còn bất cập. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung còn khó khăn. Ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, nhất là ở các xã chăn nuôi bò sữa, làng nghề.

Bước sang năm 2019, UBND tỉnh đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP-giá SS 2010 đạt 8,0 -8,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33-34% GRDP theo giá hiện hành. Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 27,973 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 24,423 nghìn tỷ đồng. Thu hút vốn FDI đạt 500 triệu USD và vốn DDI đạt 3 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm 0,5-1% so với năm 2018. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 23 nghìn lao động.  Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 89%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Cơ cấu lại ngân sách theo hướng đa dạng hóa các nguồn thu, đảm bảo tính chủ động, bền vững, ổn định của các nguồn thu; tăng cường năng lực quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế. Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy liên kết phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Tập trung phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thiện hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc theo nghị quyết của Tỉnh ủy. Tăng cường quản lý tài nguyên; tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong chính sách đất đai hiện hành (vấn đề quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng,…). Những dự án không triển khai cần kiên quyết thu hồi, không để lãng phí đất đai...

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 – 9.12. Các phiên khai mạc, chất vấn, bế mạc của kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch trước giờ khai mạc Kỳ họp.

Tin, ảnh: BÁCH HỢP
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang