DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:46 | 20/08/2019 (GMT+7)
.

Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII

15:01 | 06/12/2018
Ngày 6.12, HĐND tỉnh Yên Bái đã khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVIII. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Thống; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy.
Trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà  nhấn mạnh: Với sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, KT - XH năm 2018 của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tính đến hết tháng 11, có 5/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá (trên 6,3%); thu hút đầu tư được quan tâm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư trọng tâm, trọng điểm; bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… 


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế do tác động của thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn và một số bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách cùng những khó khăn từ thực tại nền kinh tế của tỉnh. Mặt khác, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt. Một số cán bộ thiếu sâu sát cơ sở, chưa quyết tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp…

Nhấn mạnh chủ đề trong năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho biết: “Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao gắn với kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế, nhất là nông lâm nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng KHCN, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân và kinh tế HTX; chủ động phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; đổi mới cơ chế tài chính theo hướng phát huy hiệu quả nguồn lực; chăm lo phát triển đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh trong năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”. 


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại kỳ họp

Để kỳ họp đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu kỹ lưỡng để thảo luận, chất vấn có chất lượng vào các nội dung kỳ họp. Đặc biệt, về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 gắn với nguyên nhân, trách nhiệm; đồng thời dự báo, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu năm 2019. Từ đó kiến nghị, đề xuất bổ sung các giải pháp khả thi để khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Thu ngân sách đạt 2.900 tỷ đồng

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết: Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,31%. Đặc biệt, thu ngân sách ước đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 130,7% kế hoạch, tăng 15,3% so với năm 2017. Trong năm 2018, có 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM trên địa bàn toàn tỉnh lên 46 xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,29% so với năm 2017. Từ tháng 6.2018, tỉnh đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động, với trên 1.600 TTHC được giải quyết; tỷ lệ giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt 99,7%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 98,3%. 


Các đại biểu dự kỳ họp

Nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy khẳng định, đến nay đã giảm 71 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan nhà nước, 50 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 706 biên chế hành chính, sự nghiệp, ngoài ra giảm 56 lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính cấp huyện và 180 hợp đồng nhân viên thú y cấp xã… 

Cũng theo ông Duy, bên cạnh kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, Yên Bái sẽ tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH; quyết liệt phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội…  


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo; đồng thời, thông qua danh sách các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trí tuệ, thể hiện tinh thần xây dựng cao, sự đoàn kết nhất trí, với ý thức chính trị cao nhất trong việc bỏ phiếu, không để vấn đề định kiến, cá nhân chi phối. Qua đó, thể hiện sự đoàn kết nội bộ, khách quan, minh bạch, công tâm trên tinh thần xây dựng - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang