DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:06 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Phú Thọ: Quan tâm chế độ, chính sách cho lao động

23:44 | 07/11/2018
Tổ đại biểu HĐND tỉnh vừa giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Công ty TNHH Đại Hà.

Hiện, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có 2.678 lao động; 100% công nhân có hợp đồng lao động và được đóng BHXH. Các chế độ chính sách được quan tâm giải quyết kịp thời; an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng/tháng... Công ty TNHH Đại Hà hiện có 98 lao động, trong đó có 53 lao động nữ. Công tác chăm sóc người lao động được Công ty quan tâm, chú trọng và thực hiện đúng quy định; 100% công nhân có hợp đồng lao động và được đóng BHXH; các chế độ chính sách được quan tâm... Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, lộ trình nâng bậc lương, đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động...

Đoàn giám sát yêu cầu các công ty tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng thực hiện các quy chế về dân chủ - đối thoại - hội nghị người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; quan tâm tới chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho người lao động.

SƠN NGUYÊN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang