DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị

Phát huy trách nhiệm Tổ trưởng Tổ đại biểu

07:50 | 07/11/2018
Từ 12 Tổ đại biểu đầu nhiệm kỳ, qua 2 năm hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận đánh giá và sắp xếp tổ chức thành 7 Tổ đại biểu, tương ứng 7 đơn vị hành chính huyện, thành phố; chỉ định các đại biểu HĐND tỉnh là Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Tổ trưởng… Nhờ đó, phát huy trách nhiệm trả lời, đôn đốc giải quyết các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện và phát huy trách nhiệm giám sát, khảo sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phối hợp tiếp xúc cử tri nhiều cấp

Thực tế, đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri Ninh Thuận đã được các cơ quan nhà nước nghiêm túc tiếp thu, xem xét, giải quyết, trả lời cử tri, được đa số cử tri đồng tình. Để đạt được kết quả đáng khích lệ này, qua thực tiễn TXCT và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, yếu tố đầu tiên nâng cao hiệu quả công tác này là cấp ủy Đảng các cấp lãnh đạo việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp phải thường xuyên sâu sát cơ sở; chỉ đạo tiếp tục đổi mới hình thức TXCT. Chú trọng mở rộng các đối tượng cử tri được mời tham dự các hội nghị TXCT, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của HĐND. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư của công dân theo luật định.

Cử tri phường Văn Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm) phát biểu ý kiến Ảnh: V. Miên

Bên cạnh đó, chủ động trong xây dựng kế hoạch TXCT, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể từng ngành, từng đại biểu HĐND. Tổ chức để đại biểu HĐND hai cấp, địa phương nào có điều kiện phù hợp, thuận lợi thì tổ chức TXCT ba cấp cùng một địa điểm. Việc này nhằm giúp cho đại biểu HĐND cấp dưới có thể nắm thêm thông tin và trao đổi, rút kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng trong hoạt động TXCT; đồng thời, tiết kiệm được thời gian của cử tri cũng như kinh phí tổ chức.

Cung cấp đầy đủ những thông tin về tình hình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho các đại biểu HĐND trước các đợt tiếp TXCT. Do cử tri thuộc nhiều thành phần, đối tượng khác nhau, khi trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến, đại biểu cần trình bày các nội dung liên quan đến kỳ họp hoặc báo cáo nội dung kỳ họp cô đọng, rõ ràng, đầy đủ để cử tri biết. Khi cử tri phát biểu ý kiến, đại biểu cũng phải tự ghi chép đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, có ý kiến trả lời về những vấn đề mà mình am hiểu, cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc.

Đối với những nội dung liên quan đến việc xây dựng nghị quyết của HĐND quy định về chế độ, chính sách có tác động đến nhiều đối tượng; các dự án có thu hồi diện tích đất lớn, Thường trực HĐND phối hợp với UBMTTQ, UBND các cấp, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức TXCT chuyên đề nhằm thu thập, nắm bắt ý kiến phản hồi của người dân, để ban hành nghị quyết và thực hiện các chính sách đúng pháp luật, khả thi. Điển hình, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc TXCT chuyên đề “Chính quyền và nhân dân đồng hành thực hiện dự án xây dựng Hồ chứa nước Sông Than”, để giám sát trực tiếp việc công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, kế hoạch triển khai dự án và giám sát việc trả lời, tiếp thu, xem xét chỉ đạo thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri do các sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp trả lời, giải quyết.

Tăng cường trách nhiệm giải trình

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giữa Thường trực HĐND - UBMTTQ tỉnh - UBND tỉnh. Thực tế cho thấy, nơi nào phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, UBMTTQ, Tổ đại biểu HĐND thì nơi đó chất lượng, hiệu quả công tác TXCT, giải quyết kiến nghị của cử tri sẽ tốt hơn.

Quá trình TXCT và xem xét việc giải quyết các kiến nghị, cần tham mưu cho Thường trực HĐND tổ chức họp với các Tổ trưởng (Tổ phó) đại biểu HĐND xem xét chất lượng trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết. Đối với vụ việc kéo dài, cần mời người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, trả lời, Tổ đại biểu cần đề xuất với Thường trực HĐND cùng cấp đề nghị có văn bản mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng tham gia buổi TXCT để trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND, các ban, đại biểu HĐND phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, sinh hoạt… của người dân. Cần tổ chức khảo sát và có ý kiến với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết các nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri; khi cần thiết yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải trình những nội dung kiến nghị của cử tri và giải pháp thực hiện tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhất là của Tổ trưởng. Thực tế ở Ninh Thuận, đầu nhiệm có 12 Tổ đại biểu theo đơn vị ứng cử. Qua 2 năm hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá và sắp xếp tổ chức lại 7 Tổ đại biểu, tương ứng 7 đơn vị hành chính huyện, thành phố; chỉ định đại biểu HĐND tỉnh là Bí thư huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Tổ trưởng. Việc tổ chức lại các Tổ đại biểu, các Tổ trưởng là Bí thư, Chủ tịch UBND hoặc lãnh đạo chủ chốt huyện nhằm phát huy trách nhiệm trả lời, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện và phát huy trách nhiệm giám sát, khảo sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Trần Minh Lực - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang